Andvänds för behandling av multipel skleros, MS. Läkemedlet mildrar symptomen, skoven av muskelsvaghet och smärta blir färre och det kan ta längre tid innan patienten blir handikappad. Tillhör gruppen interferoner. Det är naturliga substanser som överför budskap mellan celler.

Verksam substans

Interferon beta

Varning för

Ska inte tas om du är gravid, eller äter mediciner mot depression eller epilepsi.