reductil

Reductil användes mot fetma och kraftigt överviktiga personer som inte på egenhand kunde uppnå önskad viktminskning. Reductil ger en tidig mättnadskänsla eftersom läkemedlets aktiva substans dämpar de signalsubstanser i hjärnan som får oss att känna hunger. Läs mer: Reductil förbjuds Reductil ska endast användas i samråd med läkare och under förutsättning att man samtidigt deltar i annan behandling, så som minskat kaloriintag och ökad motion. Reductil går att få subventionerat, till ett lägre pris, för överviktiga med ett BMI omkring 30.

Verksam substans

Sibutramin

Möjliga biverkningar

Blodtryck och puls kan öka som en direkt följd av Reductilanvändningen. Puls och blodtryck måste därför kontinuerligt mätas av en läkare när man man behandlas med sibutramin. Andra biverkningar som kan förekomma är bland annat förstoppning, muntorrhet och sömnsvårigheter.

Varning för

Anses allt för farligt och kan ge upphov till hjärtinfarkt. Om din andning förändras eller att du upplever bröstsmärtor och/eller svullna anklar under behandlingen med Reductil bör du snarast kontakta din läkare. Blöder du lätt eller tar du blodförtunnande läkemedel ska du använda Reductil med försiktighet. Har du galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption, ska du undvika Reductil eftersom läkemedlet innehåller laktos. Använd inte Reductil om du har någon form av psykisk sjukdom till exempel: är mano-depressiv eller har Gilles de la Tourette’s syndrom. Vet du med dig att din övervikt beror av sjukdom eller om du har allvarliga ätstörningar rekommenderas inte Reductil. Reductil bör inte under några omständigheter intas i samband med någon form av drog, läkemedel eller alkohol. Rådfråga alltid läkare, om du är osäker. Observera! Reductilbehandlingen bör inte pågå längre än ett år, då det förnärvarande inte finns tillräcklig med kunskap om läkemedlets biverkningar under längre tids användning.

3 kommentarer

 • Av anonym 13 september, 2016

  Det var det bästa jag haft
  Det var det bästa jag haft gick ner 13 kg och mådde superbra… sen togs de bort..som allt annat bra 🙁

 • Av Thessie 27 oktober, 2013

  Han har helt rätt det är ju
  Han har helt rätt det är ju en extrem liten skillnad som gjorde att dom förbjöds!! Tänk så många fler som dör pga fetma nu när det inte finns nåt bra bantningspreparat.

 • Av Thessie 27 oktober, 2013

  11 procent kraftigt
  11 procent kraftigt överviktiga dör av reductil jämfört med 10 procent som fick sockerpiller?? Verkar vara löjligt att dra in ett läkemedel som faktiskt hjälper överviktiga att dö i förtid, vilket dom mycket väl kan göra med tanke på alla risker som kommer med fetma.

Comments are closed.