Reliv är smärtstillande och febernedsättande och innehåller samma substans som till exempel Alvedon. Den aktiva substansen är paracetamol som är det bästa smärtstillande alternativet för den med känslig mage. Reliv används mot värk  av olika slag, som huvudvärk, tandvärk, muskelsmärtor och reumatiska smärtor. Men också vid feber.

Tar cirka en timme innan full effekt uppnås och klingar av efter cirka fyra-fem timmar.

Tillverkas av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

Verksam substans

Paracetamol

Möjliga biverkningar

Det är sällsynt med biverkningar, men allergiska reaktioner kan förekomma och problem med levern eller njuarna kan uppstå vid hög eller långvarig konsumtion. Reliv påverkar och påverkas av en lång rad läkemedel, läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

Tas inte till exempel tillsammans med Johannesört eftersom effekten kan minska.

Ring Giftinformationscentralen om du fått i dig för mycket, telefonnummer 112, eftersom det kan leda till livslånga leverskador.