Remeron-s är ett antidepressivt läkemedel som används för att behandla depressionssjukdomar. Läkemedlet kan börja visa effekt efter ca 2 veckor.

Verksam substans

Mirtazapin

Möjliga biverkningar

Några av de biverkningar som du kan få är ökad vikt på grund av ökad aptit. Sömnighet och huvudvärk. Även diarré och illamående är andra biverkningar som läkemedlet kan ge.

Varning för

Barn under 18 år ska normalt inte äta läkemedlet. Alkohol ihop med Remerson-s kan göra dig dåsig. Det finns flera läkemedel som man ska vara försiktig med att kombinera med Remoron, se fasslänken nedan för mer information om detta.