Risperdal används för att behandla schizofreni, mani och kortidsbehandling i högst sex veckor vid alzheimer och till aggressiva barn och ungdomar "med uppförandestörning", enligt tillverkaren. Risperdal är ett antipsykotiskt läkemedel som verkar genom att påverka signalsubstanserna i hjärnan. Signalsubstanserna hämmas i nervsystemet och dopaminet tas inte upp som vanligt. Behandlingen med läkemedel bör vara en del av ett större behandlingsprogram, där också psykosociala och pedagogiska insatser ingår, skriver tillverkaren på Fass. Det rekommenderas att "förskrivningen av risperidon görs av specialist i barn-neurologi eller barn- och ungdomspsykiatri eller av annan läkare som är väl förtrogen med behandling av uppförandestörning hos barn och ungdomar." Tillverkare: Janssen-Cilag

Verksam substans

Risperidon

Möjliga biverkningar

Trötthet, rastlöshet irritabilitet, ångest, sömnighet, yrsel, koncentrationssvårigheter, sömnstörning, besvär med magen, ont i halsen, muntorrhet, viktökning, aptitminskning, törstighet, sexuella svårigheter, svårt att andas och så vidare. Listan på möjliga biverkningar är lång, läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

Barn och ungdomar under 18 år ska inte behandlas med Risperdal mot schizofreni eller mani. Många mediciner förlorar, eller förhöjer, sin verkning. Tala med din läkare om du tar något annat samtidigt.