Används för att behandla ADHD, ADD och uppmärksamhetstörning. Kan yttra sig som stora svårigheter att fokusera, sömnsvårigheter, enorm trötthet eller hyperaktivitet. Mediciner kan hjälpa när den typen av problem har pågått under många år, de hjälper inte vid tillfällig oro eller tristess. I Sverige användes det i första hand till barn, men det ges nu mer även till vuxna då forskningen visat att problemen kvarstår även i vuxen ålder. Finns under flera varumärken. Källa utöver fass: Läkemedelsverket(http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2005/Concerta-mety...)

Verksam substans

Metylfenidat

Möjliga biverkningar

Huvudvärk, ångest, sömnsvårigheter, tics, aggression, magbesvär, hosta, feber, viktförlust med mera. Har du blivit hjälpt? Berätta hur!

Varning för

Kan vara beroendeframkallande om det tas i höga doser, dock inte i de som används för att behandla ADHD.