Seretide är en långverkande luftrörsvidgare. Genom att luftvägarna vidgas blir det lättare att andas. Effekten varar under minst 12 timmar. Innehåller kortikosteroid som är ett kortison som minskar svullnad och irritation och inflammation i lungorna. Seretide förebygger andningsbesvär och väsande andning. Det hjälper inte om du redan har fått svårt att andas eller har väsande andning. Då ska du ta en kortverkande luftrörsvidgande medicin som ger snabb effekt, som till exempel salbutamol.

Verksam substans

Flutikason, Salmeterol

Möjliga biverkningar

Huvudvärk och fler förkylningar är de vanligaste biverkningarna. Svampinfektioner och värkande leder kan också förekomma. Läs om fler biverkningar på Fass-länken nedan.

Varning för

Kan påverka många tillstånd och skapa problem i samband med användning av andra mediciner. Berätta din sjukdomshistoria och vilka andra läkemedel du tar, för din doktor.