skarmklipp_2016-06-29_07
Hjälp all vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare. 
Så här rapporterar du en biverkning.

De flesta mediciner ger oönskade effekter, det brukar man kalla biverkningar. Det gäller både receptbelagda mediciner, de vanligaste läkemedlen, men det kan gälla naturläkemedel också.  

Dosen, mängden läkemedel, är en viktig faktor för om medicinen ska vara bra och ge önskad effekt, eller om du tar för mycket, ge skador och vara dålig för dig. I rätt mängd ska medicinen vara verksam mot din sjukdom eller åkomma utan att skada.

Men ofta ger läkemedel ändå vissa oönskade effekter. Gamla mediciner som funnits länge har mer kända biverkningar, medan nya kan ha biverkningar som ingen tillverkare eller vårdpersonal känner till.

Får du en biverkning ska du berätta för din behandlade läkare. Det kan finnas en annan medicin som verkar på samma sätt, men utan att ge dig biverkningar. Rapporteras biverkningen kan tillverkaren utveckla receptet och göra medicin bättre.

Berätta hur du mår av din medicin! Särsklit om du mår dåligt eller känner dig konstig.

Här hittar  Läkemedelsverkets information om att anmäla biverkningar.

Där hittar du en digital anmälningssida. Vill du hellre skicka med post hämtar du blanketten på Läkemedelverkets hemsida och sedan skickar du till:

Läkemedelsverket 
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26 
751 03 Uppsala

 

Av Hanna Brodda
29 juni, 2016

3 kommentarer

 • hjärtmedicin utan verkan
  Min gamla medicin emconcor chf avregistrerades 2013 och istället tog läkemedelsbolaget fram en ny , med samma namn emconcor chf men den hjälpte ingenting, fick istället svåra biverkningar.Läkemedelsbolaget säger att det är exakt samma ingridienser, substans, men den nya är mycket lättare och ljusare. Jag har frågat om man kan analysera men de vägrar. Hur kan man göra en billig kopia utan att Läkemedelsverket reagerar!

 • Av anonym 22 december, 2016

  Läs på – sök information!
  Biverkningsrapportering, boktips m.m.

  Det är viktigt att läsa bipacksedeln – inte bara en gång – utan varje gång man hämtar ut nu medicin. Har bipacksedelns (samma medicin/samma levernatör)datum ändrats – har bipacksedeln ändrats.

  Det är viktigt att rapportera. Gäller även misstänka biverkningar – eller biverkningar som är kända.

  När det gäller antidepressiva (av SSRI-typ) vill jag förutom bipacksedlar även rekommendera några böcker och hemsidor.

  The Pill that Steals Lives (Katinka Blackford-Newman)

  Dödlig Psykiagri och Organiserad Förnekelse (Peter C. Götsche, finns även en del videos på nätet)

  The Antidepressant Fact Book (och andra böcker av Peter R. Breggin)

  Piller Paradoxen (Robert Whitaker – http://www.madinamerica.com)

 • Av anonym 11 augusti, 2016

  Hur veta vad som är biverkning?
  Jag kanske inbillar mig men känner mig yrslig sedan jag började med antidepressiv behandling men hur ska man veta att det är en biverkning?

Comments are closed.