Strattera är ett läkemedel som används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, det vill säga ADHD, hos ungdomar och barn från sex år.

Medicinen ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt i hjärnan och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Strattera är inte beroendeframkallande.

Det kan ta några veckor innan läkemedlet når full effekt.


Verksam substans

Atomoxetin

Möjliga biverkningar

Några av biverkningarna kan vara huvudvärk, minskad aptit, illamående, magont och sömnighet. Det har rapporterats allvarligare också, även om de är ovanliga.

Varning för

Strattera är inte nyttigt för patienter med allvarliga hjärtfel, leverskador eller om patienten tar vissa andra läkemedel, som till exempel antidepressiva av typen MAO-hämmare. Läs mer på Fass-länken nedan.