Injektion som ges av sjukvårdspersonal, tre sprutor med en veckas mellanrum för bästa effekt som sitter i ett par månader. Innehåller hyaluronan som finns naturligt hos djur och människor bland annat i leder, navelsträng och brosk. Verkningsmekanismen är ofullständigt utredd, skriver tillverkaren Genzyme i Fass: "Vid knäledsartros sjunker viskoelasticiteten i ledvätskan. Kliniskt verkar natriumhyaluronat-fraktionerna i Synvisc smärtlindrande och förbättrar ledens funktion." Synvisc är eceptbelagt men omfattas inte av subventioneringen.

Verksam substans

Hyaluronan

Möjliga biverkningar

Få har rapporterats in och de inrapporterade gäller bara viss rodnad och värmekänsla på injektionstället.

Varning för

Bör bland annat inte användas vid infekterade eller svårt inflammerade leder.