Vissa tumörer är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för sin tillväxt. Tamoxifen hämmar tillväxt hos tumörer genom att bland annat försvåra upptaget av östrogen i tumörcellerna.

Exakt hur Tamoxifen verkar vet man inte, men det är ett läkemedel som binder till receptorn istället för östrogen och förhindrar östrogenets effekter i bröstvävnaden. Behandling med tamoxifen minskar återfallsrisken med 50 procent för opererade kvinnor och kan även hålla tillbaka sjukdomen hos dem med spridd bröstcancer.

Bröst med hög täthet har högre risk för bröstcancer. Tamoxifen och några andra läkemedel verkar genom att minska tätheten i bröstet.

Tamoxifen fungerar på en viss sorts bröstcancer och alla kvinnor blir inte hjälpta av Tamoxifen och bör då behandlas med andra, liknande läkemedel, enligt professor Jonas Bergh på Karolinska Institutet. Säljs också som Nolvadex av AstraZeneca.

Verksam substans

Tamoxifen

Möjliga biverkningar

Vanliga är bland annat huvudvärk, vätskeansamling, blodpropp, blodvallningar, illamående och kräkningar och håravfall. Livmodercancer uppges som en av de sällsynta biverkningarna.

Varning för

Använd inte om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Kontakta genast sjukvården om du blir gravid. Tala om för din läkare om du tar några andra läkemedel, även receptfria.