En gele med anligt testosteron som stryks ut på armar, axlar eller mage. Innan behandling med Testogel påbörjas måste testosteronbrist konstaterats efter tester hos din läkare. Symptom på testosteronbrist kan vara bland annat en tillbakabildning av manliga könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, kraftlöshet eller trötthet, minskad sexualdrift, svårighet att få och bibehålla erektion.

Verksam substans

Testosteron

Möjliga biverkningar

Testogel kan bland annat ge huvudvärk, håravfall, ömmande eller förstorade bröst, förändringar i prostatakörteln, diarré, yrsel, blodtryckshöjning, förändringar i sinnesstämning och fler antal röda blodkroppar. Irritabilitet, nervositet, viktökning och täta eller långvariga erektioner kan tyda på att du tar för stor dos.

Varning för

Inte lämplig om du har eller har haft cancer. Kan vara farlig om du har en allvarlig, hjärt, kärl eller njursjukdom. Inte lämpligt om du har högt blodtryck. Dopingklassad.