Trimetoprim verkar genom att förhindra bakteriens folsyresyntes och ämnesomsättning, vilket påverkar bakteriens förmåga att fortplanta sig. Det går ofta fort att bli bättre, inom ett dygn, men behandlingen är ändå viktig att fortsätta för att inte bakterierna ska hämta sig och ta upp kampen mot medicinen. Allt fler bakterier visar resistens mot Trimetoprim.

Verksam substans

Trimetoprim

Möjliga biverkningar

Illamående, klåda och diarré är några av biverkningarna. Liksom svampinfektion i underliv och mun. Kan påverka folsyran i kroppen. Effekten av Waran kan förstärkas, liksom med ett antal andra mediciner.

Varning för

Kan minska effekten av p-piller. "Ett 60-tal graviditeter har inträffat hos p-pillerbehandlade engelska kvinnor som samtidigt intagit antibiotika", skriver Fass.

1 kommentarer

  • Av förbannad kvinna 27 maj, 2012

    Bägge Selexid i Trimetropin
    Bägge Selexid i Trimetropin är skit, fick Selexid först men infektionen kom snabbt tillbaka, efter orinodling skulle Trimetoprim fundera, men värre infektionen kom tillbaka igen efter 1 vecka avslutad kur med Trimetoprim! läste att 20% bakterier är resistenta mot Trimetoprim, varför förskriver läkare då detta skit?

Comments are closed.