Triregol är ett kombinerat p-piller som förhindrar graviditet. Triregol innehåller östrogen och gestagen. Triregol är ett trifasiskt p-piller, vilket innebär att det finns tre sorters tabletter med olika hormonnivåer. Dessa speglar de förändrade hormonnivåerna i din normala menstruationscykel. Var försiktig med detta p-piller om du, exempelvis, har haft blodpropp, har diabetes, högt blodtryck eller du har eller har haft migrän.

Verksam substans
Möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar är till exempel: ömmande bröst, depression, huvudvärk, illamående, kräkningar, gallsten, akne, viktökning och oregelbunden eller utebliven mens.

Varning för

Triregol kan bland annat ge ökad risk för blodpropp.