Ett antidepressivt läkemedel som används för att behandla depression hos vuxna. Effekten av Valdoxan har inte dokumenterats på personer över 75 år, som därför inte ska äta läkemedlet. Valdoxan ska minska alternativt ta bort symptom som hänger ihop med depression. Läkemedlet kan ha påverkan på levern. Därför tas prover för att kontrollera så att levern fungerar som den ska. Dessa prover ska även tas kontinuerligt under behandlingen.

Verksam substans

Agomelatin

Möjliga biverkningar

Yrsel, huvudvärk och förstoppning är några av de möjliga biverkningarna. Se fass-länken nedan för mer information.

Varning för

Människor med nedsatt leverfunktion ska möjligen inte äta Valdoxan. Även personer med bipolär sjukdom, diabetes eller demenssjukdom måste rådgöra med sin läkare om Valdoxan är ett lämpligt läkemedel. Bör inte kombineras med alkohol.