zelboraf_piller_200

Zelboraf hämmar spridningen av aggressiv hudcancer som redan letat sig in i kroppen eller inte kan opereras bort. Den fungerar genom att den blockerar signalvägarna i cancercellerna så att den okontrollerade celldelningen hämmas. Den här medicinen botar inte spridd hudcancer, det finns det ingen behandling som gör, men den förlänger livet för många patienter enligt flera studier. Zelboraf ger effekt vid en viss sorts hudcancer som kallas BRAF V600 och för att veta om det är den sortens aggresiva form du har måste ett särskilt test utföras. De testerna görs på universitetssjukhusen eller Jönköpings sjukhus och tar en dag att få svar på. Sedan slutet av augusti 2011 kan man testa alla patienter med spridd sjukdom för att se vem som kan få effekt av behandlingen. Idag görs dessa tester på samtliga universitets sjukhus samt i Jönköping.

Verksam substans

Vemurafenib

Möjliga biverkningar

En biverkning som kan uppstå är andra former av hudtumörer, som går att ta bort och patienterna kan fortsätta behandlingen. Ytterligare biverkningar är hudutslag, leverpåverkan, ledvärk samt känslighet för solljus. Källa: Roche

Varning för

Undvik direkt solljus på huden under hela behandlingen med kläder och solskyddsfaktor 30 och uppåt.

  • Huden kontrolleras hela tiden under behandlingen eftersom andra hudförändringar kan uppstå som ska opereras bort. Även hjärta, lever, njurar och ögon kontrolleras hela tiden.
  • Berätta för din läkare om du har fler sjukdomar eller tar andra mediciner.