Medicinen används för att behandla metastaser i skelettet efter att cancern har spridit sig till just benvävnaden. Medicinen kan även minska kalciumet i blodet i de fall då denna är för hög på grund av en tumör. Tumörer kan nämligen göra att frisättningen av kalcium från benvävnaden ökar.

Verksam substans

Zoledronsyra

Möjliga biverkningar

Några av de som uppges är huvudvärk, feber, trötthet och värk i skelettet, leder och muskler, även om det oftast försvinner inom några dagar. Även magbesvär kan förekomma.

Varning för

Medicinen bör inte ätas ifall du är gravid eller vid amning.