Vid depression som inte är alltför svår rekommenderas Citalopram eller Sertralin vara första handsvalet för läkarna inom Stockholms Landsting efter stor studie. De är inte nödvändigvis bättre, men de är prisvärda och har använts länge.

För att kunna ge en likvärdig vård till alla och göra det kostnadseffektivt har landstingen läkemedelskommittéer som granskar vetenskapliga studier av läkemedel och dess användning. Dessa metastudier ligger sedan till grund för rekommendationer på hur patienter ska behandlas.

Nu har Läksak, Stockholms läns landsting, gått igenom studierna kring SSRI-preparaten för att kunna ge husläkarna en vink om vad de ska välja bland alla preparat som finns när en patient fått diagnosen depression.  

Expertgrupen inom psykiatri skriver nu på Janusinfo att alla SSRI-preparat som finns på marknaden fungerar bättre än placebo. När en patient har den vanligaste formen av depression, som inte är alltför svår, ska patienten helst få Citalopram eller Sertralin.

Inte för att de preparaten ger bättre resultat än många andra, utan för att sammantaget när antal biverkningar, pris och längden på erfarenhet av preparaten och effekt vägs samman blir de ett lämpligt förstahandsval, enligt expertgruppen.

Rekommendationer är just bara rekommendationer och om läkarna gör en annan bedömning kan de välja de preparat de tror skulle hjälpa deras patient bäst. Oftast får patient och läkare prova sig fram. Det är bara i snitt varannan som hittar rätt medicin första gången en depression ska behandlas.

Om inte det första SSRI-preparaten fungerar, bör läkaren prova ett annat antidepressivt läkemedel eom fungerar på ett annat sätt. Då rekommenderas något som innehåller alfa-2-antagonisten mirtazapin eller serotonin-noradrealinåterupptagshämmaren venlafaxin, ett SNRI-preparat, exempelvis Efexor. Fungerar inte det föreslås mediciner med klomipramin som Anafranil.

 

Av Hanna Brodda
9 april, 2010