avastinstrypercancern
Gammal medicin, använd på nytt sätt, visar goda resultat. Medicinen Avastin, som hindrar blodkärlen från att sprida sig, fungerar även på den farliga äggstockscancern, enligt pressmeddelande från Roche.

Äggstockscancer är den näst vanligaste gynekologiska cancern bland svenska kvinnor. Ofta upptäcks den för sent och har då redan spridit sig. Idag erbjuds behandling, men prognosen är inte bra och har heller inte förbättrats de sista 20-åren. Ungefär 700 kvinnor får dignosen och över 600 kvinnor dör varje år.

- Avastin är det första
nya läkemedlet  på sjutton år som har förbättrat utsikterna för kvinnor med äggstockscancer, säger Bengt Tholander, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som på uppdrag av tillverkararen Roche ansvarat för testerna i Sverige, i pressmeddelandet.

Medicinen Avastin används redan i dag för behandling av spridd tarmcancer, bröstcancer, lungcancer och njurcellscancer, men visar sig ge resultat även för kvinnor med äggstockscancer. Avastin hindrar de små blodkärlen att växa. Det är blodkärlen som gör att cancertumören kan växa. Inga blodkärl, ingen spridning av tumören.

Studien är en
internationell fas 3-studie, som är den sista vetenskapliga testerna som görs innan tillverkaren ansöker om ett godkännande. Då har läkemedlet redan testats på djur, på friska och i jämförts med placebo, och som här i kombination med ett annat preparat med känd effekt.

Drygt 1 500 kvinnor med äggstockscancer har deltagit i studien från bland annat fem svenska sjukhus. Resultatet var glädjande. Risken att cancern försämras eller kommer tillbaka minskade med 21 procent för de kvinnor som behandlades med både Avastin och cytostatika jämfört med bara cytostatika. Tumörerna försvann helt hos fler kvinnor när de fick Avastin, drygt 15 procent jämfört med knappt 5 procent i vanliga fall.
Andra tester visar ännu bättre resultat.

- I den motsvarande
amerikanska studien som presenterades i juni i år var denna riskreduktion större. I den studien gavs behandling med Avastin i högre dos och under längre tid, vilket kan ha betydelse, fortsätter Bengt Tholander.

Av Dina mediciner
13 oktober, 2010