hund_Scnpix_Johan_Nilsson_250

illamående, klåda och astmaliknande symptom kan uppkomma efter bad i vatten med kraftig algblomning. Oftast går det att behandla hemma, men blir det värre kan levern påverkas och man måste till sjukhus.

Symtomen uppkommer några timmar efter badet och går oftast över inom ett dygn, men kan vara i ett par dagar. Muskelvärk och ledvärk kan tyda på leverskador eller att njurarna tagit skada.

Behandla så här:

 •  Tvätta rent. Ducha och tvåla in kroppen i rent vatten efter badet.
 •  Skölj. Vid ögonsymptom - skölj med mycket rinnande vatten från kranen.
 •  Drick friskt vatten.
 •  Åk in. Djur eller människor som svalt stora mängder vatten bör åka till sjukhus för att kontrollera lever- och njurfunktion.


Symptom vid algförgiftning:

 •  Klåda och utslag på huden (eventuellt en allergisk reaktion eftersom inte alla får den.)
 •  Ögonirritation.
 •  Illamående, kräkningar och diarré.
 •  Ont i magen och kramper.
 •  Feber.
 •  Muskelsmärtor, kramper och ledsmärta.
 •  Rinnande näsa och astmaliknande symptom.


Efter sol och vindstilla en längre period kan algblomningen ta fart. Alger är egentligen ingen växt, utan en mikroorganism, som trivs i varmt vatten, helst mellan 18 - 23 graders sött eller bräckt vatten. Algen växer och frodas av flera års övergödning i markerna utefter kusterna, framför allt fosfor. Det som är farligt med algen är att en släpper ut cyanobakterier.

Vädret påverkar algernas framfart mycket. Nu i mitten av juli rör sig algblomningen uppåt utefter kusten och håller det vackra vädret i sig är snart stora delar av svenska kusten drabbad. Vinden gör att algerna åker ut i havet.

Vackert väder betyder också att många vill bada. Lite algblomning är inte farligt att bad i, men Smittskyddsinstitutet avråder från att bada vid kraftig algblomning. Framför allt för barn och djur som har svårt att hålla munnen stängd när de badar.

Källa: Internetmedicin.se, Smittskyddsinstitutet

 

Av dmadmin
16 juli, 2010