stavgang_Hasse_Holmberg_scanpix130
Har du eller någon äldre du känner fått problem med balansen? Titta i medicinskåpet, det är stor risk att orsaken finns där.

Akuten på Södersjukhuset har gjort en undersökning bland sina äldre patienter och deras mediciner. 200 personer över 75 år, som har hade mer än fyra olika läkemedel, valdes ut och fick gå igenom sin medicinlista tillsammans med apotekare.

Piller bakom mycket. Det visade sig att i snitt hade besökarna tre olika besvär som orsakats direkt av deras läkemedel. Hos nära hälften, 46 procent, hade läkemedlen orsakat besväret som gjorde att de sökt vård. Vanligast var att de ramlat och brytit något.

Vilka läkemedel ska man särskilt se upp med?

- Farligast är medel med bensodiazepiner, säger Edit Fonad, sjuksköterska som sedan länge forskar på äldre och läkemedel.  Det orsakar mest fall i äldrevården, de vet vi sedan tidigare.De värsta bovarna i medicinskåpet i den här undersökningen visade sig vara:

  • Lugnande medel, som Propavan och Flunitrazepam.
  • Antikolinergika som påverkar nerverna i hjärnan och används för att minska slembildning, KOL eller Parkinson, till exempel Spiriva.
  • Smärtstillande och muskelavslappnande medel som Tradolan.
    Vätskedrivande medel som Aldactone.
  • Betablockerare som Propanolol.

En del av dessa mediciner togs bort helt, för vissa sänktes dosen eller byttes ut mot ett annat preparat. Det gav resultat. Den grupp på akuten  som fått en upprensning bland sina läkemedel hade färre vårddagar och blev friskare. På bara 200 personer sparades cirka en miljon kronor på ett år i sjukvårdskostnader och för den enskilda människan är det förstås ovärderligt.

Ett brutet lårben eller en dålig balans orsakar inte bara sämre livskvalitet, det kan också leda till döden för en äldre människa att bli sängliggande. Felanvändning av läkemedel kostar cirka 10 procent av Sveriges sjukvårdsbudget, skriver Fass. Undersökningen på Södersjukhuset gjordes av sjukhusapotekaren Zahra Shah-Shahid och Catharina Sarlöv, överläkare på Södertälje sjukhus.

 

Av Hanna Brodda
29 september, 2009