Läkemedel mot depression kan slå ut livsviktig behandling mot bröstcancer, som Tamoxifen, visar ny studie.

Kvinnor som får Tamoxifen mot bröstcancer, samtidigt som de får behandling mot depression med Paroxetin, riskerar att misslyckas med kampen mot cancern. Det visar en kanadensisk undersökning presenterad i British Medical Journal, skriver Läkemedelsvärlden.

De kvinnor som fått antidepressiva läkemedel under en fjärdedel av behandlingstiden har 25 procents större risk att dö i cancer, än de som inte behandlat en depression medicinskt. Ökas tiden med antidepressiva till 75 procent av den totala tiden som cancern behandlas, är risken 91 procent högre att dö.

Studien gjordes på 2430 kvinnor, 66 år eller äldre, som behandlades med Tamoxifen mot hormonpåverad bröstcancer. Riskerna med obehandlad depression är inte utredd i denna studie.

Depressioner och behandling med antidepressiva läkemedel är inte ovanligt vid farliga sjukdomar som cancer eller hjärnblödning i Sverige, men just Paroxetin är inte det vanligaste. Av 14 480 kvinnor som behandlades mot sin bröstcancer, fick 109 samtidigt Paroxetin. 

Paroxetin finns av många olika tillverkare, säljs också under namnet Seroxat.

Prata med din läkare om du behandlas med mediciner mot bröstcancer, samtidigt som du får något av SSRI-preparaten mot ångest.

Av Dina mediciner
10 februari, 2010