Silikon från tillverkaren Poly Implant Prothèse innehåller ett annat sorts silikon än det godkända. Nu dras det tillbaka från den svenska marknaden.

Läkemedelsverket har idag beslutat om marknadsförbud för silikonfyllda bröstimplantat med beteckningarna IMGHC-TX, IMGHC-MX och IMGHC-LS tillverkade av den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse. Dessa produkter får inte längre säljas i Sverige.

Det var den franska kontrollmyndigheten Afssaps som vid en inspektion av fabriken kunnat konstatera att den silikongel som används i implantatet sedan år 2001 skiljer sig från den som anges i underlaget för CE-märkning.

Afssaps gör för närvarande analyser av den avvikande produkten, för att se om eventuella risker föreligger och vilka konsekvenser det kan ha för de som redan opererat in inläggen. 

Produkterna används framför allt inom estetisk kirurgi och Läkemedelsverket förbjuder härmed aktuella kliniker att använda dessa produkter.

 

 

Av Hanna Brodda
1 april, 2010