Giftiga_svampar450
Trattskivling och den vanliga flugsvampen är exempel på svampar som kan ge hallucinationer, förvirring och muskelkramper. De är inte dödliga , men bör behandlas.

Exempel på svampar som ger neurologiska symptom: Brun flugsvamp, panterflugsvamp (panterfläckig flugsvamp), röd flugsvamp samt vissa brokskivlingar, slätskivlingar, trådskivlingar och trattskivlingar.


Förlopp: Symtomen kommer ganska snabbt, ofta inom en halv till två timmar. Förtäring av vissa arter i denna grupp kan ge förvirring, hallucinationer, medvetandesänkning och i sällsynta fall muskelkramper, andra kan ge svettningar, ökat saliv- och tårflöde. Många av dessa svampar ger också magbesvär.

Gör så här: Dessa symtom är inte dödliga, men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

Källa: Giftinformationscentralen

Läs mer om andra symptom och svampar

Av Hanna Brodda
21 september, 2011