TBE är en sjukdom du bör undvika. Den gör en ordentligt sjuk, och ungefär var fjärde får hjärnskador som kan kräva månader av sjukskrivning och sjukgymnastik i flera år.

Men det finns vaccin! Här går Dina mediciner igenom symptom, riskområden och de nya rekommendationerna kring vaccination för barn och gamla.

Ungefär 150 - 200 människor får varje år fästingburen hjärninflammation, TBE, och av dem är det en tredjedel som får de allvarligare symptomen. Det är alltså inte en vanlig sjukdom.

Behandling ges mot symptomen. Febernedsättande och värktabletter är det första akuta som kan lindra symptomen vid TBE. För de som får svåra neurologiska skador i hjärnan av sjukdomen gäller det att återigen lära hjärnan att tala, gripa i saker och få benen att lyda. Det görs på rehabiliteringscenter runt om i landet.

 

Symptom på TBE

 • Omkring en till två veckor efter fästingbettet insjuknar de flesta i något som liknar en vanlig virussukdom. Med feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk.
 • Besvären försvinner efter ett par dagar, för att sedan komma tillbaka.
 • Då kan också symptom som illamående, yrsel, ibland nackstelhet uppträda och kan tyda på hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.
 • Symptom som påminner om hjärnblödning kan uppträda. Koncentrationssvårigheter, problem med minnet, allvarliga förlamningar, ofta i ena sidan av kroppen, drabbar ungefär var tionde med TBE.

 Källa: Vårdguiden


Fästingarna färre i år

Även om fästingarna är fler än för trettio år sedan har de senste två årens tuffa vintrar stoppat upp den utvecklingen. Inte för att fästingarna tar stryk av kylan, men värddjuren gör det. Det är mycket färre rådjur efter en svår vinter. Det är färre rapporterade fall av TBE och färre fästingar i norra Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten.

källa: Smittskyddsinstitutet


De ska vaccineras enligt Läkemedelsverket:

 • Riskområden. Permanentboende, sommarboende och andra som ofta vistas längs ostkusten, Upplands och Södermanlands skärgårdar och de östra samt mellersta delarna av Mälaren. Smittan har också påträffats kring Vättern och Vänern. Några personer har även blivit smittade vid Omberg invid Vättern.
 • Skogstokiga bör vaccineras. Ornitologer, orienterare, svampplockare och de som vet med sig att de gärna är i skogen där fästingarna är. 
 • Fästingfångare. Precis som med myggor föredrar fästingarna vissa människor, tillhör du dem är det extra viktigt att du vaccinerar dig. Inte barn.
 • Inte barn från skolåldern och upp. Vaccinering av förskolebarn anses vara mindre angeläget eftersom svåra fall av TBE är ovanligt hos barn före sju års ålder. Barn under ett år skall inte vaccineras.

 Källa: Läkemedelsverket 

 

Nya rekommendationer för barn och gamla:
 • Ja till barn, om föräldrarna vill. Enligt läkarnas egen information i Stockholms landsting behöver inte barn före skolåldern vaccineras, men om föräldrarna vill ha vaccinering ska de ändå göra det. Orsaken de uppger är att barn som är under sju år inte blir särskilt sjuka, även om de skulle smittas.
 • Inte baby. Ingen vaccinering för barn under ett år, oavsett vad föräldrarna vill.
 • Äldre behöver mer, människor över 60 år, kan ibland behöva stärkt skydd, med kortare intervall mellan sprutorna. Den tredje dosen ska helst ges två månader efter dos två, istället för att vänta i ett år för att de äldre ska vara skyddande mot TBE.
Källa: Janusinfo
Av Hanna Brodda
20 juli, 2011