huvudvark_scanpix250
Många migränmediciner ger svåra biverkningar, men det finns hopp. Nästa år väntas Telcagepant komma till Sverige som i tester gett betydligt färre biverkningar.

Migrän är ett fruktansvärt tillstånd för den som drabbas. Plötsliga anfall av svår huvudvärk, med illamående och maginfluensa-liknande symptom är inte ovanliga. Den nya medicinen Telcagepant blockerar hjärnans smärtsignaler under migränanfallet och kan inte liknas vid någon av de läkemedel som finns till försäljning idag.

Dagens sortiment av piller, sprej och inhalatorer som lindrar migrän är effektiva för vissa individer, men ger i många fall ovälkomna biverkningar som till exempel, illamående, trötthet och huvudvärk. Telcagepant har i tester visat inga, eller väldigt få biverkningar, enligt tillverkaren. Det som också skiljer den nya migräntabletten från exempelvis: Zomig, Imigran och Maxalt, är att tablettens smärtlindrande effekt varar längre. Vilket kan förklaras med att nuvarande läkemedel innehåller aktiva ämnena som bitvis bryts ner, slutar verka och då kryper smärtan tillbaka. Den nya medicinen stoppar själva smärtsignaler i form av CGRP som hjärnan skickar ut under migränanfallet.

Molekylen CGRP upptäcktes redan för 26 år sedan av den svenska professorn Lars Edvinson. Numera ägs produkten av läkemedelsbolaget Merck och som genomfört cirka 3000 kliniska tester, innan det godkänns.   Trots att produkten marknadsförs som en sensation utan biverkningar, har ett några personer fått problem med biverkningar i form av muntorrhet, yrsel och illamående. Dessutom kan långvarigt bruk, i förebyggande syfte, leda till förändringar i levern. Telcagepant ska därför endast användas i syfte att lindra ett pågående migränanfall, meddelar tillverkaren.

Om läkemedlet godkänns av FDA, det vill säga den amerikanska läkemedelsmyndigheten, kan försäljning påbörjas i slutet av 2011 i Sverige.

Av Hanna Brodda
29 april, 2010