vinglas_anders_wiklund250
Många har problem att kontrollera sitt drickande i Sverige och alkoholskadorna ökar dramatiskt. Ändå erbjuds sällan hjälp."En missuppfattning är att läkemedelsbehandling måste kombineras med terapi", skriver experterna Joar Guterstam och Johan Franck.

En miljon människor anses ha en riskabel alkoholkonsumtion i Sverige, enligt Vårdguiden. Hela 330 000 personer har ett uttalat alkoholberoende och ytterligare 780 000 har ett alkoholmissbruk, det vill säga återkommande problem till följd av sitt drickande. Det är många som dricker lite för mycket helt enkelt.

Ändå undviker läkaren den känsliga frågan: Dricker du lite mycket?

Det menar läkaren Joar Guterstam och professor Johan Franck, chef för Beroendecentrum i Stockholm, i senaste numret av Evidens som ges ut av Stockholms läns landsting. I artikeln resonerar de att det kan bero på att läkarna inte vet hur de ska behandla alkoholproblemet. Alla kan ju och ska inte få remiss till behandlingshem.

- För de flesta patienter har begränsade medicinska insatser med regelbundna uppföljningar lika bra effekt som de ambitiösa programmen, skriver de i artikeln.

Det finns i huvudsak tre olika sorters läkemedel som verkar på olika sätt. De verksamma substanserna heter naltrexon, akamprosat och disulfiram. De här medicinerna kan hjälpa till att stoppa suget, minska belöningen och ruskänslan, men också att minska risken för att ett planerat glas, blir två som sedan blir en hel flaska. Att kontrollera sitt drickande.

- Samtliga dessa läkemedel förskrivs i alltför lite omfattning i förhållande till det uppskattade behovet, menar de.

När läkemedel inte räcker finns andra evidensbaserade verktyg att ta till, nämner författarna, som Motiverande samtal och KBT-baserad återfallsprevention.

Läs mer i tidningen Evidens

Av redaktionen
20 april, 2012