Sudoko, korsord och minnesspel kanske borde skrivas ut på recept. Att öva sitt minne ökar nämligen nivåerna av må bra-ämnet dopamin i hjärnan.

- Man vet att all typ av psykisk, mental och inte minst fysisk aktivitet hjälper oss att skjuta upp allt det jobbiga som kommer av att bli gammal, säger professor Lars Bäckman, som nu har bildbevis på effekterna i hjärnan.

I den vetenskapliga stidskriften Science publiceras nu forskning från Karolinska Institutet, Umeå universitet, Åbo Akademi och universitetet i Åbo som visar att nivån av dopamin i hjärnan går att höja med hjärngympa.

Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som har många positiva effekter. Den frisätts när vi är glada, kära, mätta eller berusar oss, men också när vi använder hjärnan. Att träna arbetsminnet har visat sig öka nivån av dopamin.

Minnesträningen i testet gick ut på att försökspersonerna fick memorera bokstäver och resultatet var överraskande.

– Arbetsminnesträningen medförde en ökning av dopaminaktiviteten i det som kallas caudatus, en struktur som ligger under hjärnbarken och där inflödet av dopamin är särskilt stort. Denna observation visar på betydelsen av dopamin för människans arbetsminnesfunktioner och kognitiva plasticitet, det vill säga förmågan att förbättra funktionen, säger Lars Bäckman, professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

 

Testet gick till så att tio unga finska män fick titta på mellan 7 och 15 bokstäver i följd på en skärm som sedan släcktes. Övningen gjordes tre gånger i veckan, under 45 minuter. Därefter skulle de försöka komma ihåg vilka de fyra sista bokstäverna i sekvensen var och rapportera dessa i korrekt ordning. Studien visade att träningen ledde till att deltagarna påtagligt förbättrade sin minnesförmåga, jämfört med en kontrollgrupp som inte tränade.

Med hjälp av en PET-kamera kunde forskarna övervaka vad som hände med signalsubstanserna i hjärnan.

Finns det någon risk att man blir beroende av minnesträning?

- Nej, det ska det väl inte göra, frisättningen  av dopmin är kanske en tiondel av det som frisätts vid till exempel ett kokainrus, säger Lars Bäckman.

 

Av Dina mediciner
5 augusti, 2011