Antibiotika hjälper inte mot virus. Det vet vi. Men knappt hälften av medborgarna inom EU tror att en penicillinkur botar dem när de är förkylda.

Kunskapen om hur antibiotika sprids bra i både Sverige och Finland, konstaterar Eurobarometern när de tagit tempen på antibiotika-användningen inom unionen. Men på många håll saknas kunskap. Patienter kräver att få antibiotika, trots att det varken hjälper och leder till ökad resistens. Resisten är när farliga sjukdomar inte går att behandla med antibiotika för att sjukdomen "lärt" sig att hantera antibiotika när den utsätts för det för mycket.

 

Nästan hälften, 46 procent, av invånarna i EU-länderna tror att antibiotika hjälper mot virus. Motsvarande siffra för svenskarna är bara 17 procent.

 

Nästan varannan, 40 procent, av européerna uppger att de tagit antibiotika någon gång under det senaste året. Mest knaprade italienarna, 57 procent, och malteser, 55 procent. Svenskarna åt minst, bara 22 procent uppger att de tagit en kur de senaste året. Tätt följt av holländare och tyskar.

I alla länder är det fler kvinnor än män som äter antibiotika och fler unga än gamla. I åldern 15-24 är det vanligast. Utredarna kunde inte se några socioekonomiska klasskilnader mellan de som fick och de som inte fick antibiotika utskrivet. Studenter äter mest, medan småföretagare är de som tar antibiotika minst.  

För att få ner användningen ytterligare vill utredarna informera allmänläkarna och öka kunskapen hos allmänheten via annonser i media.

Här hittar du Eurobarometern

Av Hanna Brodda
20 april, 2010

2 kommentarer

  • Av Marta 21 april, 2010

    Tranbär mot urinvägs
    Prova tranbärsjuice. På vissa ålderdomshem går gamlingarna på det jämt, funkar skitbra.

  • Av Jennie 21 april, 2010

    Jag har urinvägsinfektioner
    Jag har urinvägsinfektioner flera gånger om året och äter penicillin, önskar verkligen att jag slapp men det vekar inte finns något annat eller gör det?

Comments are closed.