Imatinib är samma substans som används i Glivec - ett läkemedel som behandlar vissa former av leukemi. En ny studie visar att imatinib eventuellt kan komma att behandla tjocktarmscancer också.

Läkemedel som dödar cancerceller påverkar ofta även de friska cellerna i kroppen, men nu visar en studie att det finns undantag. Forskare har hittat imatinib, en läkemedelssubstans som tros hämma celldelningen och begränsa cellerna från att kunna sprida sig.

Karolinska Institutets magasin Medicinsk vetenskap skriver att en viss typ av tjocktarmscancer kan behandlas på det här sättet. Stamcellernas delning i tjocktarmen stimuleras av dessa proteiner och kan leda till att adenom, små polyper i tarmen, bildas - något som man vet kan orsaka högre risk för cancer. Men samtidigt hindrar proteinet mot att polyperna börjar växa och övergå till cancer. 

Det är på cellnivå det hela sker. EphB-receptorerna styr två olika signalvägar: den första stimulerar celldelning och den andra begränsar cellerna från att kunna sprida sig i vävnaden.


Maria Genander, en av dem bakom studien och forskare vid instutionen för cell- och molekylärbiologi, säger till Medicinsk vetenskap i november 2009 att imatinib kan komma att användas för att förebygga utveckling av tjocktarmscancer hos de som är i riskzonen att drabbas. I dag förebygger man utveckligen genom att operera bort en bit av tarmen.


Imatinib har visat sig hämma celldelning i tumörceller hos möss och i cellodling. Än så länge finns imatinib i Glivec - ett läkemedel som behandlar vissa former av leukemi.

Av Jenny Östlund
10 december, 2009