hudcancer_bjornalarsson_ask_scan
Dubbelt så många överlever efter behandling med Ipilimumab, ett nytt läkemedel mot hudcancer som fått metastaser.

Malignt melanom, eller hudcancer, är en typ av elakartad tumör som du kan få om du solar för mycket och bränner dig.

Om cancern får växa i fred blir den mycket farlig och många dör. Nu finns ett nytt läkemedel som visat goda resultat i testerna.

- Metastaserande malignt melanom är en mycket allvarlig form av cancer säger Johan Hansson, docent och överläkare på Radiumhemmet, i ett pressmeddelande. För första gången har ett läkemedel under utveckling visat på signifikant förlängd överlevnad hos tidigare behandlade patienter med den här sjukdomen.

I dag botas cirka 85 procent av patienterna med malingt melanom. När cancern har fått metastaser är överlevnaden betydligt sämre. I studierna med den nya medicinen levde knappt hälften av  patienterna efter ett år, jämfört med bara var fjärde av patienterna i kontrollgruppen. Efter två år var fortfarande 22 till 24 procent av de patienter som fått ipilimumab i livet jämfört med 14 procent i kontrollgruppen.

- Resultaten är glädjande och vi hoppas att Ipilimumab kommer att kunna hjälpa svårt sjuka patienter med metastaserande malignt melanom, tillägger Katarina Hamnström, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb som utvecklat den nya medicinen.

Tecken på hudcancer kan vara nya pigmentfläckar på huden eller fläckar som ändrar storlek, färg eller form. Rödhåriga med fräknar och blonda får oftare hudcancer, än mörka. Alla hudförändringar är inte elakartad cancer, det avgörs efter tester i vävnaden.

Malignt melanom är en av de cancerformer som har ökat snabbast i Sverige de senaste årtiondena. Varje år får cirka 2600 personer malignt melanom i Sverige.

 

Just nu pågår studier där Ipilimumab även prövas för behandling av lungcancer och prostatacancer. Bristol-Myers Squibb har skickat in registreringsansökan till den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Av Dina mediciner
9 juni, 2010