hudcancer_bjornalarsson_ask_scan

Ipilimumab verkar genom att stimulera kroppens immunförsvar och öka immunförsvarets förmåga att bekämpa cancercellerna. Ipilimumab är en intravenös injektion som introduceras först genom att patienten får fyra doser var tredje vecka under en 12 veckorsperiod. Det här är en produkt under utveckling och är ännu inte är godkänd av FDA, EMA eller svenska Läkemedelsverket. Det här kan bli den första behandling som godkänts under de senaste 12 åren mot metastaserade melanom. Studier pågår på Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset. Studieresultaten visar på en signifikant förlängd överlevnad hos patienter som som genomgått tidigare behandling och som nu fått ipilimumab. Efter ett år levde 44 till 46 procent av patienterna som fick ipilimumab jämfört med endast 25 procent av patienterna i kontrollgruppen. Efter två år var fortfarande 22 till 24 procent av de patienter som fått ipilimumab i livet jämfört med 14 procent i kontrollgruppen. Metastaserande melanom är en mycket aggressiv cancerform och många av patienterna dör inom ett år om ingen ny behandling tas fram. Källa: Informationen är från tillverkaren Bristol-Myers Squibb.

Verksam substans

Ipilimumab

Möjliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna är immunrelaterade. Dessa biverkningar är välkända, går att behandla och är hanterbara, enligt tillverkaren.

Varning för

Den här behandlingen är inte godkänd ännu, men tester pågår.

2 kommentarer

 • Av Mammamia 5 januari, 2013

  Chrille, beundrar ditt mod
  Chrille, beundrar ditt mod och din levnadsglädje!!önskar dig all lycka till i din fortsatta behandling!! Peace,,

 • Av Chrille 15 april, 2011

  Ha jag lever på övertid…
  Ha jag lever på övertid… har metastaserande malingt melanom sen drygt 2 år tillbaka är både Akut opererad efter en massiv blödning från en av mina 3 metastaser i hjärnan och Gammastrålad i 50 minuter för dom 2 kvarvarande och käkat cellgifter i ett år för mina 10 metastaser i lungorna och får nu Ipilimumab…. Sjukskriven Nää varför då jag skall bli frisk och leva som vanligt så fort jag är av med den här skiten… Live life too the max…. Kör runt 2000 mil mc per år och behöver jobba för att få ihop soppa till hojjarna… he he…
  Det som inte dödar det härdar…

Comments are closed.