Många bröst blir hårda efter inlägg och förstoringar och måste opereras om. Nu testas ett nytt typ av inlägg som minskar risken för kapselbildning.

Bröstinplantatoperationer har gjorts sedan 50-talet, men fortfarande är vissa komplikationer relativt vanliga. Vanligast är kapselbildning.

En skrovligare yta kan vara lösningen på problemet.

- Det här kan vara en av de revolutionerande framstegen inom implantatforskningen, säger docent Per Hedén.

Ungefär som när ett ärr efter ett sår som sytts blir lite hårdare och kan bukta ut en aning, bildas ibland vävnad runt implantatet som då blir hårdare och hårdare. Det kan leda till att operationen måste göras om. - Vanligast är det för strålbehandlade bröstcancerpatienter som får inlägg efter att ett bröst tagits bort, det är cirka tio gånger så vanligt med kapselbildning för de patienterna, säger Per Hedén.

Implantat har gjorts av olika material, olika plaster, saltvatten, av fett som transplanterats från den egna kroppen och silikon som fortfarande är det vanligaste. Olika material ger olika kapselbildning, men när silikon ska användas har det visat sig att ytstrukturen är en viktig faktor. Nu har företaget Allergan tilsammans med bland andra Per Hedén utvecklat ett implantat som har en skrovligare yta.

I somras gjordes första operationerna på kvinnor som ingår i studien av det nya implantatet.

- För mig ser det ut som att detta kan vara lösningen, tidigare i studien har vi sett att den omkringliggande vävnaden har lättare att acceptera den här ytan, säger han.

Vilka är riskerna för kvinnorna som är med i studien?

- Inga egentligen, materialet är det samma som använts i 50 år, det är bara ytan som är annorlunda. Enda nackdelen är att de kan vara ett lite större ingrepp att få ut dem om de skulle vilja det, men det går, säger Per Hedén. Patienterna är ordentligt införstådda och insatta i vad studien innebär.

Rekonstruktioner efter bröstcanceroperationer är en vanlig orsak till att kvinnor har främmande material i brösten. Större bröst är den vanligaste orsaken till implantat, men form på det nya bröstet är mycket viktigare än storleken för det stora flertalet patienter, berättar Per Hedén som basar för Akademikliniken i Stockholm, en av de första och största klinikerna med flera mottagningar runt om i landet.

I dag får cirka fem procent av Akademiklinikens patienter kapselbildning som resulterar i omoperation och det anser Per Hedén forfarande är för mycket.

- Vi har inte lärt oss att kontrollera bindvävsbidningen ännu. Vi kommer aldrig kunna slippa den helt och hållet, men vi måste lära oss mer om när riskerna är ökade och vad vi ska göra åt det. På vissa kliniker har de infört ett försäkringssystem där de patienter som får hårda bröst kan komma tillbaka och få en ny kostnadsfri operation. Det kan vara en fråga att väga in inför valet av klinik för den som vill göra en bröstoperation.

I studien kommer cirka 100 patienter opereras vid ett antal olika kliniker i Europa innan resultatet publiceras och kan börja användas i större skala.

Av Hanna Brodda
23 augusti, 2012