Vaccinet, som kallas RV144, minskar risken att bli infekterad med en tredjedel.

Mer än 16000 människor i Thailand ingick i studien och resultatet anses vara ett historiskt genombrott enligt forskarna. Hälften fick vaccinet som är en blandning av två tidigare vacciner, och hälften fick placebo. I den gruppen som fick den potenta medicinen blev 51 smittade, mot 74 i placebogruppen. Hur vaccinet fungerar vet inte forskarna, enligt uppgifter från Timesonline, men de menar ändå att resultatet är viktigt för utvecklingen av ett fungerande aidsvaccin.

 

Vaccinet görs genom att blanda de två tidigare kända medicinerna Alvac, som utvinns genom en fågelsjukdom och det belastade Aidsvax, som liknar ett protein från hiv-viruset, som tidigare togs fram och visade sig tyvärr öka risken att få hiv. Aids blev känt 1981 och sedan dess har 25 miljoner människor dött av följdsjukdomar och ytterligare minst 33 miljoner lever i dag med aids eller hiv enligt siffror från WHO.

 

Bland sponsorerna till gruppen som jobbar på att ta fram det nya vaccinet finns bland andra Melinda och Bill Gates.

Av Hanna Brodda
25 september, 2009