Dopaminmedicin i spruta, bättre än tabletter för människor med svår Parkinson. Rörlighet och livskvalitet ökar betydligt, visar undersökning vid Uppsala Universitet.

Det är dyrt, men det är det värt, menar forskarna. Inte bara för patienten själv, utan också för samhället för att sjukdomens mildras och patienten kan jobba längre och behöver inte vårdas på institution. Medicinen heter Duodopa och med kostar omkring 1000 kronor om dagen.

– Fördelen med Duodopa är att patienterna får en jämnare tillförsel av läkemedlet och kan leva ett rörligare liv. Man bär pumpen med sig. För yngre patienter kan det innebära att man kan vara yrkesverksam längre. Det är hälsoekonomiska aspekter som bör vägas mot kostnaden, säger Dag Nyholm, läkare på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Levodopa är ett ämne som omvandlas till dopamin i hjärnan. Parkinson-patienter har brist på denna signalsubstans, som bland annat styr
muskelkontroll. Vanliga symtom är långsam rörlighet och skakningar, men även muskelstelhet och balansrubbing. Duodopa testades redan på 90-talet, men den hälsoekonomiska aspekten har inte klarlagts förrän nu. Den vanliga parkinsonmedicinen heter Levodopa och är i tablettform, sprutan är samma innehåll men injiceras direkt i tunntarmen.

 

De patienter som inte längre blir hjälpta av Levodopa, bör få Duodopa menar forskarna. Studien gjordes på ett 70-tal patienter och presenterades på en internationell konferens för neurologer i Toronto, Canada, den 14 april. Än så länge har bara ett hundratal tillgång till behandlingen i Sverige.

Av Hanna Brodda
15 april, 2010