Hagglund60
På måndag börjar stora läkemedelskongressen i Stockholm och hela branschen är där. Var med och ställ dina egna frågor.

I tre dagar kommer våra läkemedel att diskuteras på en stor kongress i Stockholm. Dina mediciner är där och ställer dina frågor om du undrar något. Nu är det dags. Bland annat kan du ställa frågor till: Socialminister Göran Hägglund, som är ytterst ansvarig för den statliga sjukvårdsbudgeten och de lagar och rekomendationer som styr vår läkemedelsanvändning. David Eberhard, överläkare och psykiastriker som skrivit en bok om att vi är generellt för ängsliga i Sverige. Punkterna under dessa tre dagar kommer bland annat att vara apoteksreformen, hur miljön påverkas av läkemedlen och vem som ska ansvara för att en patient får rätt läkemedel.

 

Mejla dina frågor till mig på hanna.brodda@dinamediciner.se

Bakom seminariet ligger Läkemedelsakademin.

Av Hanna Brodda
18 oktober, 2009