svinkoppor_dogge250
En doktorsavhandling vid Sahlgrenska varnar för en allvarlig utveckling. Var tredje patient med svinkoppor har bakterier som inte längre dör av medicinen.

Svinkoppor är oftast inte farliga. Men om de inte läker och fortsätter att sprida sig blir de riktigt obehagliga.

Nu bör svinkopporna behandlas med annat än den vanligaste krämen för att inte bakterierna ska bli helt resistenta mot medicinen.

–I lindriga fall kan upprepad noggrann rengöring med avlägsnande av skorpor och bakterier hjälpa men ofta behövs annan behandling. Rekommendationen är då att antibiotikakräm som inte innehåller fusidin används, säger Mikael Alsterholm, doktorand, i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Trots Läkemedelsverket rekommendationer att sluta med kräm som innehåller fusidin fortsätter de flesta läkare att skriva ut medicinen.

– I förlängningen finns risken att fusidinkräm blir verkningslöst mot de stafylokocker som finns i samhället. Detta vore mycket olyckligt eftersom fusidin i tablettform används för att behandla svåra infektioner med andra typer av resistenta stafylokocker, till exempel MRSA-bakterien, fortsätter Mikael Alsterholm.

Patienter med riktigt svåra eksem har fler stafylokocker på huden än andra eksempatienter, visar Alsterholm också i sin avhandling och nu hoppas han att den upptäckten ska leda till nya behandlingar mot extrema eksem.

 

Av Hanna Brodda
19 december, 2012