Nya studier har visat att ny behandling mot kronisk myeloisk leukemi är kraftfullare än den gamla. En tredjedel av patienterna var friska fortfarande efter tre år efter behandling med Tasigna.

Kronisk myeloisk leukemi, KLM, är en form av blodcancer och cirka 80 personer får varje år diagnosen. Av dem är cirka en tiondel barn eller tonåringar.

Den nya medicinen Tasigna har visat goda resultat för vuxna med KLM. Två studier har presenterats på blodcancerkongressen ASH som båda visade på en starkare effekt än de läkemedel som använts hittills.

Tre år efter behandlingen med Tasigna visade knappt en tredjedel, 32 procent, av patienterna inga tecken på sjukdom i blodet.För de patienter som behandlats med Glivec var det bara 15 procent av patienterna som fick det beskedet. 

– De här resultaten är glädjande och visar att skillnaderna mellan Glivec och Tasigna har ökat över tid. Det ger hopp om att en större andel av patienterna i framtiden kan avsluta sin behandling och kanske vara botade, säger Johan Richter, överläkare i Lund och på plats vid kongressen i San Diego i ett pressmeddelande från tillverkaren Novartis.

Enligt Novartis visar data från en 36 månaders uppföljning av den kliniska fas III-studien ENESTnd att signifikant fler patienter som behandlats med Tasigna, 32 procent, saknade sjukdomstecken i blodet, jämfört med de som behandlats med Glivec, 15 procent. I den andra studien, ENESTcmr, fick vuxna patienter som inte blivit bättre med Glivec byta till Tasigna. Det blev de. Dubbelt så många av de som bytte till Tasigna (23 procent) hade inte ens mätbara nivåer av leukemi efter ett år, jämfört med dem som fortsatte med Glivec (11 procent). Behandlingen gav också färre biverkningar.

Glivec är den vanligaste behandlingen vid kronisk myeloisk leukemi i dag och enligt studier som läkarsajten Internetmedicin hänvisar till lever 9 av 10 patienter efter fem år. Men den passar inte alla. Vissa svarar inte alls på Glivec eller är allergiska, då har Tasigna redan sedan tidigare rekommenderats.

Stamcellstransplantation är idag den enda behandling som helt kan bota KLM enligt Internetmedicin.

Av redaktionen
13 december, 2011