rokning_250
"Man har visat att demens och högt blodtryck är de vanligaste sjukdomarna över 75 år. Men man måste inte bli sjuk, det ser vi nu", säger Laura Fratiglioni, professor vid Karolinska Institutet.

Forskarna har än så länge inte hittat botemedlet mot demens, men professor Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemologi vid Karolinska institutet, KI, är mycket positiv.

- Det är inget som säger att man måste bli sjuk, det finns många sätt att undvika, förebygga och behandla demens, säger hon.

 

Men vänta inte för länge. Det förbyggande arbetet mot demens handlar om en vettig livsstil under hela livet.

- Ni här, säger Laura Fratiglioni och tittar ut över publiken som består av forskare och journalister som kommit för att fira jubileet KI 200 år, det är bara att sätta igång.

Professorns förebyggande medicin mot demens:

  • Skaffa en bra utbildning och ett intressant jobb.
  • Håll dig fysiskt aktiv, träna, överraska hjärnan med nya fysiska övningar.
  • Ha ett socialt liv och försök ingå i flera sociala strukturer, idrottsklubbar, föreningar och odla dina nära kontakter.
  • Undvik stress, så gott det går. En ny hypotes är att stress i sig kan öka risken för demens.

 

Demens är den vanligaste sjukdomen hos äldre och var femte 85-åring har Alzheimer i dag. Sjukdomen har blivit vanligare ju längre vi lever. Alzheimers sjukdom är den vanligaste sortens demens, men det finns andra sorter. Några mediciner för att bota sjukdomen finns inte, men det som däremot finns är mediciner som kan lindra de allt för ofta besvärliga symtomen som sjukdomen för med sig. Hur svåra symtomen blir beror både på hur mycket av hjärnan som är skadad och på omgivningen. Anhöriga och människor runt omkring den drabbade kan förstå och finnas där som stöd om de själva får stöd någon annanstans ifrån.

Andra förebyggande faktorer för att undvika demens:

  • Bli inte åderförkalkad. 20-25 procent av alla demenssjuka är åderförkalkade i hjärnan och för att undvika det bör man inte få för högt blodtryck, diabetes eller väga för mycket.
  • Få inte diabetes.
  • Få inte högt blodtryck.
  • För att uppnå dessa mål ska man tänka på att inte röka, motionera regelbundet och äta en bra och sund kost.

 

Det finns olika typer av demens och alla har olika symtom. De olika demenssjukdomarna är alzheimers sjukdom, lewy body-demens, frontotemoral demens och vaskulär demens.

 

Symptom på demens och de olika typerna.

 

Det finns mediciner mot demens, de kan lindra, bromsa försämringen och lindra lidandet.

Läkemedel vid demens:

  • Kolinesterashämmare

Idag finns det tre olika kolinesterashämmare. Donepezil, Galantamin,Rivastigmin. Kolinesterashämmare kallas även bromsmediciner i dagligt tal. Det är behandling av Alzheimers sjukdom som den huvudsakliga dokumentationen har gjorts och där de bästa resultaten har uppnåtts. Men även vid vaskulär demens och vid Lewy body-demens har vissa positiva effekter gjorts.  
 

  • Memantin: 

Detta behandlingsätt bör användas vid måttlig/grav demens, och gäller framförallt patienter där andra behandlingsätt är otillräckliga. Memantin kan tas ensam är eller ihop med kolinesterashämmanare.

Alla dessa demensformer kan som sagt inte stoppas eller behandlas så att de upphör helt. Vitaminer viktiga. Det som däremot kan göras är att på olika sätt minska symtomen för de drabbade. Ett ytterligare symtom som kan uppträda hos demenssjuka är depression. Det finns ett samband mellan bristen på B12/folsyra och depression men även ett samband mellan vitaminet och demens. Vilket betyder att tillföra vitaminet ses som något som kan förbättra och minska depression hos den demenssjuka patienten. Andra vitaminer som ses som viktiga vid behandling vid demens är vitamin A, C och vitamin E. Andra behandlingar av just depression vid demens är ssri-preparat, just på grund av att de är bäst studerade vid demens. Ssri står för selektiv Serotoninåterupptagshämmare.   

De mediciner som finns för att minska symtom vid demens:  

 
Medicin vid Alzheimers sjukdom  

 

Kolinesterashämmare  

 

Namn:                                          Tillverkare/märke:  

 

Donepezil              

                             Aricept Pfizer

Galantamin              

                             Reminyl Janssen-Cilag, depotkapslar

Rivastigmin              

                             Exelon Novartis,  

 

Andra medel vid demenssjukdomar

Memantin              

                             Ebixa Lundbeck,              

 

Medel vid psykotiska symtom  

 

Neuroleptika              

                             Risperidon Risperdal Janssen-Cilag,  

 

Quetiapin              

                             Seroquel AstraZeneca,

Olanzapin              

                             Zyprexa Lilly,              

                             Zyprexa Velotab Lilly              

 

Medel vid depressiva symtom

SSRI

Citalopram              

                             Cipramil Lundbeck,              

                             Citalopram  

 

Escitalopram              

                             Cipralex Lundbeck,  

 

Fluoxetin              

                             Fluoxetin              

                             Fontex Lilly,  

 

Fluvoxamin              

                             Fevarin

Paroxetin              

                             Paroxetin              

                             Paroxiflex              

                             Seroxat  

 

Sertralin              

                             Sertralin              

                             Zoloft              

 

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)  

 

Venlafaxin              

                             Efexor Depot              

                             Venlafaxin              

                             Cymbalta   

 

Övriga antidepressiva medel

Mirtazapin              

                             Mirtazapin              

                             Remeron              

                             Remeron-S                

 

Antiepileptika vid beteendesymtom  

 

Karbamazepin              

                             Hermolepsin              

                             Hermolepsin Retard              

                             Tegretol              

                             Tegretol Retard              

                             Trimonil Retard  

 

Anxiolytika vid beteendesymtom  

 

Klometiazol Källa: Läkemedelsverket, Karolinska Institutet, Fass

Av Hanna Brodda
5 februari, 2010