En internationell studie visar att deltagarna hos Viktväktarna går ner mer än patienterna inom primärvårdens viktbehandling.

Efter ett år hade de förlorat dubbelt så mycket i vikt.
Vikt. En studie som publiceras i dag i den medicinska tidskriften Lancet visar alltså att det gamla Viktväktarkonceptet står sig. Över 700 patienter deltog i studien och vågen ljuger inte.

Efter ett år hade de deltagare som fått remiss av läkaren till Vikväktarna i snitt gått ner fem kilo. De patienter som remitterats till primärvårdens viktminskningsprogram hade bara förlorat 2, 2 kilo.

I ett möte med en en läkare I Sverige får överviktiga ofta en förmaning att gå ned i vikt. Många vårdcentraler erbjuder också konsultation med dietist eller en remiss till någon av landets överviktsmottagningar. I dag går det inte att få sin läkare att skriva ut ett recept till Viktväktarna, Itrim eller någon av de andra privata företagen som hjälper människor att gå ned i vikt.

Dina mediciner har ställt frågan till ett antal myndigheter om en remiss till Viktväktarna skulle kunna vara en dellösning på det stora folkhälsoproblemet övervikt. Något som skulle kunna likna det som motion på recept har blivit, där patienter kan remitteras till privata aktörer utanför vården.

På Folkhälsoinstitutet berättar Pia Lindeskog att det är en fråga för Socialstyrelsen. Det säger även socialminister Göran Hägglunds presschef Martin Kits. På Socialstyrelsen håller de just nu på att färdigställa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande åtgärder, så vi på Dina mediciner ställer frågan till dem.

Tycker ni att det verkar bra att samarbeta med de privata aktörerna, att läkarna ska kunna skriva recept till, till exempel Viktväktarna?

- Det är en fråga som vi inte har diskuterat i riktlinjerna och jag tror att det ligger i alla fall tre till fyra år fram i tiden innan något sådant kan bli aktuellt att ta upp och i så fall när vi uppdaterar våra riktlinjer. När det gäller kraftig övervikt är det ofta förknippat med svåra sjukdomar och en förändring av matvanor för att uppnå viktnedgång måste göras kontrollerat under överinseende av kunnig personal, säger Kerstin Nordstrand, utredare och ansvarig för arbetet med de nya riktlinjerna.

I Storbritannien har vissa av deras regioner, motsvarigheten till landsting, möjlighet att skriva ut Viktväktar-medlemskap på recept. Några landsting betalar hela avgiften, andra en del av avgiften, ett system de har haft i sju år, berättar Shannon Carvell, som är nordenchef för Viktväktarna.

Viktväktarna är ett företag som funnits i 50 år, som jobbar efter en egen metod med poängsystem. Varje en måltid och livsmedel har sin poäng, beroende på innehåll, och ska vikten minska gäller det att inte få i sig för många poäng. I programmet ingår också vägning och gemensamma möten.

Trender kommer och går, men vad säger ni om den nu populära GI-metoden?

- Vi tror inte att det är bra att utesluta någon produkt, vi behöver både fett, protein och kolhydrater. Vår metod går ut på att få människor att göra hälsosammare val, men det måste samtidigt gå att leva ett normalt liv i till exempel en familj, säger Shannon Carvell.

Den oberoende studien som nu publiceras i Lancet gjordes genom att 772 överviktiga och feta patienter i Australien, Tyskland och Storbritannien delades in i två grupper. Hälften av patienterna behandlades enligt landets riktlinjer för viktminskning inom primärvården och den andra halvan fick remiss till landets Viktväktare.

 

Läs om studien i Lancet

Av Hanna Brodda
8 september, 2011