Anja_intervju

Efter fem års kamp fick Anja Olergård, 41, diagnosen ME, även kallat kroniskt trötthetssyndrom. Sedan dess har sjukdomen ständigt förvärras, men med hjälp av mediciner håller hon några av de värsta symtomen under kontroll. Och än lever hoppet om ett botemedel. 

Störningar i serotoninsystemet i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar och Citalopram hjälper till att normalisera det. Denna typ av medicin används för behandling av depression, paniksyndrom, tvånssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya perioder av depression. Citalopram tillhör gruppen av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoniupptagshämmare, SSRI.
Av Mikaela Åkerman
19 oktober, 2011

8 kommentarer

 • Av anonym 24 oktober, 2011

  Stackars dig jag förstår
  Stackars dig jag förstår precis hur du har det. Jag har hypotyreos och har varit väldigt trött i mina dar.

 • Tack för en bra artikel
  …om ett angeläget ämne!

 • Av anonym 24 oktober, 2011

  tack för en bra artikel, vi
  tack för en bra artikel, vi är rätt många i samma sits, men bedöms som friska av försäkringskassan

 • Av anonym 25 oktober, 2011

  Tack för en bra artikel
  Vi är många som är i samma situation, ett omänskligt tillstånd som behöver belysas för att hitta bot och förståelse.

 • Av clara 2 november, 2011

  Mycket bra
  Mycket bra artikel, som beskriver ME på ett klart och tydligt sätt, hur det kan vara.

  Jag tycker väldigt mycket om det som står under bildrutan, ”Hon ser pigg ut, men det är hon inte”.

  Just detta är väldigt viktigt för allmänheten att förstå; att det inte syns utåt och om man sminkar sig och ler och går ut när batterierna är laddade, så ser man frisk ut. ME är en till stor del osynlig sjukdom, det är de närmaste som lever med en ME-sjuk som ser hur det är, de är där när den ME-sjuka faller ihop och måste ligga till sängs och vila länge, länge efter så enkla aktiviteter som att ha varit och handlat eller gått till doktorn.

 • Av Bertil Persson 2 juni, 2012

  Mormonsekten!
  Vi har funnit att mormonsektens kvinnor har en stark dominans av psykiska problem, att lämna sekten kan kanske lösa dina problem!

 • Av Joa 2 juni, 2012

  En annan väg att gå…
  Det finns olika sätt att tackla sådant som man inte förstår. Ett sätt är att förringa/förlöjliga, ett annat är att ta del av befintlig information. Om du klickar på länken nedan kan du på sidan 8 till 11 se en sammanställning över de biomedicinska avvikelser/abnormiteter som ME/CFS-forskningen hittills har fastslagit. (Pdf-filen fungerar som handbok för läkare, men bör inte vara svårförståelig om man kan engelska.)

  Länk: [ http://www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdf ] (A Primer for Clinical Practitioners)

 • Av anonym 1 oktober, 2015

  Jag förstår precis hur det är
  Jag förstår precis hur det är när omgivningen tycker att man ser frisk ut. Jag har själv senaste året haft en otrolig trötthet tillsammans med skakningar inuti kroppen och huvudvärk. Jag håller på att utredas, men ännu har de inte kunnat fastställa vad det är.

Comments are closed.