Uppdaterad: 2010-10-21

2 kommentarer

Bästa - och sämsta - medicinerna vid demens

Bild

Drottning Silvia har länge engagerat sig för de dementsjuka. Här ses hon på Rozeliahemmet, ett gruppboende för människor med demens. Foto: Fredrik Sandberg, Scanpix.

Fakta om Exelon

Medicinen används för att minska symtomen vid Alzheimers sjukdom. Medicinen finns i plåsterform, vilket ger mindre biverkningar än kapslar.

Varning för: Var försiktig om du har haft eller har haft oregelbundna...

0
Ditt betyg: Inget

Fakta om Reminyl

Medicinen är till för att behandla symtom vid mild till måttlig Alzheimer. Medicinen ska göra så personen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sin sjukdom.

Varning för: Astmatiker ska vara försiktiga. Det gäller även ifall du nyligen...

2.625
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (8 röster)

Fakta om Citalopram

Används mot depression eller andra tillstånd av nedstämdhet och ångest.

Varning för: Var försiktig att kombinera andra läkemedel och sjukdomar med...

2.62857
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (35 röster)

Fakta om Risperdal

Antipsykotiskt medel som används vid bland annat schizofreni, ångest och "uppförandestörning".

Varning för: Barn och ungdomar under 18 år ska inte behandlas med Risperdal mot...

2.333335
Ditt betyg: Inget Medel: 2.3 (15 röster)

Fakta om Aricept

Aricept är ett läkemedel som ska förbättra minnet och tankeförmågan för den som lider av lindrig eller medelsvår alzhiemers sjukdom. Kallas också för bromsmedicin eftersom den ska skjuta upp försämringen i sjukdomen.

Varning för: Svår astma kan vara ett problem i samband med intag av denna...

2.57143
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (7 röster)

Fakta om Ebixa

Lindrar symtom vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom, en så kallad bromsmedicin.

Varning för: De som äter medicinen bör undvika att köra bil då...

2.8
Ditt betyg: Inget Medel: 2.8 (5 röster)

Behandlingen som finns i dag vid demens handlar om att skjuta upp sjukdomsförloppet och mildra symptomen. Det görs på två olika sätt.

 

1. Kolinesterahämmare

 Patienter med Alzheimer har brist på acetylkolin. Kolinesterahämmare
hindrar till viss del nedbrytningen av det ämnet och hjärnan kan
fortsätta att fungera, det är därför de kallas bromsmediciner. Det här är den sortens medicin som ska provas först, enligt Socialstyrelsens
riktlinjer, det vill säga exempelvis Aricept, Exelon eller Reminyl.

Enligt forskningen har bromsmedicinerna en bevisat
långsiktigt positiv effekt. "Mest uttalad effekt ses på uppmärksamhet,
koncentrationsförmåga och andra förmågor som omfattas av begreppet
“exekutiva funktioner”, står det i Läkemedelsboken.

2. Memantin

Memantin, till exempel Ebixa, fungerar på ett annat sätt. Det stabiliserar
glutamat-aktivitetet i hjärnan. Den botar inte heller, men även här
finns dokumenterad effekt.
“Man ser vid behandling med memantin såväl förbättrad kognitiv förmåga
som minskning av beteendesymptom”, enligt Läkemedelsboken.Memantin ska sättas in när tidigare behandling inte räcker eller om biverkningarna efter första behandlingen blivit för besvärande.

 

För båda sorterna mediciner gäller att det saknas studier för hur länge de positiva effekterna sitter i.

 

Dessa läkemedel ges också till människor med demenssjukdomar:

  • Antidepressiva läkemedel

Många äldre med demens blir också deprimerade, delvis av att känna att de själva blir sämre, men också hjärnskadan i sig kan ge symptomen. Man räknar med att varannan demenspatient också visar symptom på depression.

Citalopram har gett snabb effekt för ökad emotionell kontroll. Bevisad effekt mot irritabilitet och ångestreaktioner.

Enligt Läkemedelsboken ska demenspatienterna långtidsbehandlas med antidepressiva läkemedel, trots att effekten av medicinerna inte studerats på demensrelaterad depression.

Följande antidepressiva läkemedel
ska absolut undvikas för demenspatienter:
Paroxetin, Fluoxetin Fluvoxamin

 

  • Antipsykotiska läkemedel

Exempelvis Risperdal, har visat begränsad effekt och svåra biverkningar och ska endast ges i vissa specifika fall under kort tid. Används ibland för att lindra svåra ångestattacker eller utåtagerande beteende.


  • Epilepsiläkemedel

Används ibland. Till exempel Topiramat har visat effekt mot svår aggressvitet.

 

  • Lugnande läkemedel 

Till exempel bensodiazepiner har ingen eller begränsad effekt, enligt Läkemedelsboken. Istället föreslås oxazepam, men bara kortvarigt för det ger inga långvarigt goda effekter, bara svåra biverkningar.
Många mediciner har bevisat dålig effekt för många äldre patienter och ska användas med stor försiktighet, de kan i sig ge upphov till demensliknande och förvirrade tillstånd.

Det finns kliniska erfarenheter som talar emot användandet av bensodiazepiner:

- De mediciner som innehåller bensodiazepiner är inte bra för den här gruppen, de gör att många funktioner blir väldigt mycket sämre, till exempel minnet, säger överläkare Niels Andreasen, Huddinge Karolinska Sjukhus.

__________________________________________________

Bättre att förebygga än övermedicinera. I apotekens Läkemedelsbok som bygger på nationella riktlinjer förespråkas att depression hos äldre ska undvikas på fler sätt än medicinering. Så här skriver de: 

"Bäst är att inte låta
gamla människor förtvina kroppsligt och bli isolerade som i sin tur kan
leda till svår ångest ... Frånvaron av depression är en förutsättning för gott liv.”

 

Läs mer: Vanliga symptom vid demens

Källa: Läkemedelsboken 2009/10, kap Psykiatri och Socialstyrelsens riktlinjer 

Artikel skriven av Dina mediciner 2010-10-07
Dina mediciners bild

Kategorier:

Psykiatri alzheimer demens

Kommentera artikeln

Kommentar av compo

Skrivet 8/9

Tack för rådet

compos bild

Kommentar av Totte

Skrivet 14/9

Oxazepam ÄR sobril = benzo...

Tottes bild

Vet inte artikelförfattaren det?

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons