Uppdaterad: 2010-10-21

2 kommentarer

Bästa - och sämsta - medicinerna vid demens

Bild

Drottning Silvia har länge engagerat sig för de dementsjuka. Här ses hon på Rozeliahemmet, ett gruppboende för människor med demens. Foto: Fredrik Sandberg, Scanpix.

Fakta om Exelon

Medicinen används för att minska symtomen vid Alzheimers sjukdom. Medicinen finns i plåsterform, vilket ger mindre biverkningar än kapslar.

Varning för: Var försiktig om du har haft eller har haft oregelbundna...

0
Ditt betyg: Inget

Fakta om Reminyl

Medicinen är till för att behandla symtom vid mild till måttlig Alzheimer. Medicinen ska göra så personen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sin sjukdom.

Varning för: Astmatiker ska vara försiktiga. Det gäller även ifall du nyligen...

2.57143
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (7 röster)

Fakta om Citalopram

Används mot depression eller andra tillstånd av nedstämdhet och ångest.

Varning för: Var försiktig att kombinera andra läkemedel och sjukdomar med...

2.62857
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (35 röster)

Fakta om Risperdal

Antipsykotiskt medel som används vid bland annat schizofreni, ångest och "uppförandestörning".

Varning för: Barn och ungdomar under 18 år ska inte behandlas med Risperdal mot...

2.333335
Ditt betyg: Inget Medel: 2.3 (15 röster)

Fakta om Aricept

Aricept är ett läkemedel som ska förbättra minnet och tankeförmågan för den som lider av lindrig eller medelsvår alzhiemers sjukdom. Kallas också för bromsmedicin eftersom den ska skjuta upp försämringen i sjukdomen.

Varning för: Svår astma kan vara ett problem i samband med intag av denna...

2.57143
Ditt betyg: Inget Medel: 2.6 (7 röster)

Fakta om Ebixa

Lindrar symtom vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom, en så kallad bromsmedicin.

Varning för: De som äter medicinen bör undvika att köra bil då...

2.8
Ditt betyg: Inget Medel: 2.8 (5 röster)

Behandlingen som finns i dag vid demens handlar om att skjuta upp sjukdomsförloppet och mildra symptomen. Det görs på två olika sätt.

 

1. Kolinesterahämmare

 Patienter med Alzheimer har brist på acetylkolin. Kolinesterahämmare
hindrar till viss del nedbrytningen av det ämnet och hjärnan kan
fortsätta att fungera, det är därför de kallas bromsmediciner. Det här är den sortens medicin som ska provas först, enligt Socialstyrelsens
riktlinjer, det vill säga exempelvis Aricept, Exelon eller Reminyl.

Enligt forskningen har bromsmedicinerna en bevisat
långsiktigt positiv effekt. "Mest uttalad effekt ses på uppmärksamhet,
koncentrationsförmåga och andra förmågor som omfattas av begreppet
“exekutiva funktioner”, står det i Läkemedelsboken.

2. Memantin

Memantin, till exempel Ebixa, fungerar på ett annat sätt. Det stabiliserar
glutamat-aktivitetet i hjärnan. Den botar inte heller, men även här
finns dokumenterad effekt.
“Man ser vid behandling med memantin såväl förbättrad kognitiv förmåga
som minskning av beteendesymptom”, enligt Läkemedelsboken.Memantin ska sättas in när tidigare behandling inte räcker eller om biverkningarna efter första behandlingen blivit för besvärande.

 

För båda sorterna mediciner gäller att det saknas studier för hur länge de positiva effekterna sitter i.

 

Dessa läkemedel ges också till människor med demenssjukdomar:

  • Antidepressiva läkemedel

Många äldre med demens blir också deprimerade, delvis av att känna att de själva blir sämre, men också hjärnskadan i sig kan ge symptomen. Man räknar med att varannan demenspatient också visar symptom på depression.

Citalopram har gett snabb effekt för ökad emotionell kontroll. Bevisad effekt mot irritabilitet och ångestreaktioner.

Enligt Läkemedelsboken ska demenspatienterna långtidsbehandlas med antidepressiva läkemedel, trots att effekten av medicinerna inte studerats på demensrelaterad depression.

Följande antidepressiva läkemedel
ska absolut undvikas för demenspatienter:
Paroxetin, Fluoxetin Fluvoxamin

 

  • Antipsykotiska läkemedel

Exempelvis Risperdal, har visat begränsad effekt och svåra biverkningar och ska endast ges i vissa specifika fall under kort tid. Används ibland för att lindra svåra ångestattacker eller utåtagerande beteende.


  • Epilepsiläkemedel

Används ibland. Till exempel Topiramat har visat effekt mot svår aggressvitet.

 

  • Lugnande läkemedel 

Till exempel bensodiazepiner har ingen eller begränsad effekt, enligt Läkemedelsboken. Istället föreslås oxazepam, men bara kortvarigt för det ger inga långvarigt goda effekter, bara svåra biverkningar.
Många mediciner har bevisat dålig effekt för många äldre patienter och ska användas med stor försiktighet, de kan i sig ge upphov till demensliknande och förvirrade tillstånd.

Det finns kliniska erfarenheter som talar emot användandet av bensodiazepiner:

- De mediciner som innehåller bensodiazepiner är inte bra för den här gruppen, de gör att många funktioner blir väldigt mycket sämre, till exempel minnet, säger överläkare Niels Andreasen, Huddinge Karolinska Sjukhus.

__________________________________________________

Bättre att förebygga än övermedicinera. I apotekens Läkemedelsbok som bygger på nationella riktlinjer förespråkas att depression hos äldre ska undvikas på fler sätt än medicinering. Så här skriver de: 

"Bäst är att inte låta
gamla människor förtvina kroppsligt och bli isolerade som i sin tur kan
leda till svår ångest ... Frånvaron av depression är en förutsättning för gott liv.”

 

Läs mer: Vanliga symptom vid demens

Källa: Läkemedelsboken 2009/10, kap Psykiatri och Socialstyrelsens riktlinjer 

Artikel skriven av Dina mediciner 2010-10-07
Dina mediciners bild

Kategorier:

Psykiatri alzheimer demens

Kommentera artikeln

Kommentar av compo

Skrivet 8/9

Tack för rådet

compos bild

Kommentar av Totte

Skrivet 14/9

Oxazepam ÄR sobril = benzo...

Tottes bild

Vet inte artikelförfattaren det?

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons