Uppdaterad: 2013-06-30

1 kommentar

Bättre behandling vid HER2-positiv bröstcancer

Bild

En målsökande robot som hittar HER2-positiva cancerceller. Molekylen hittar cancercellerna och ser till att döda dem, inte de friska cellerna.

Fakta om Herceptin

Används tidigt mot bröstcancer och när det bildats metastaser.

Varning för: Har du andningssvårigheter när du vilar ska su inte ta...

4
Ditt betyg: Inget Medel: 4 (1 röst)

Längre liv och färre biverkningar för kvinnor med spridd HER2-positiv bröstcancer. Det visade forskningsresultat som presenterades vid cancerkongressen i Stockholm.

Det nya läkemedlet är en blandning av det sedan länge godkända Herceptin och ett celldödande cytostatikum. Cytostatikan är långt mer potent än andra liknande mediciner, så starkt att det faktiskt på 70-talet ansågs för giftigt att använda på människor. I den här kombinationen kan den förlänga livet.

- Det här är en helt ny typ av läkemedel, som verkligen är målsökande, säger Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef på Roche till Dina mediciner.

Standardbehandlingen idag
vid både tidig och spridd HER2-positiv bröstcancer är att ge cytostatika i kombination med Herceptin och eventuellt kirurgi.  Det nya läkemedlet trastuzumab emtansin, även kallat T-DM1, är ett antikroppskonjugat där antikroppen Herceptin är bundet till cytostatikumet DM1. När T-DM1 kommer in i kroppen kan det söka upp tumören, lösas upp och attackera cancercellerna innifrån. 

- Tanken är inte ny, men man har inte haft den molekylärbiologiska möjligheten att genomföra den. Det unika nu är att vi har lyckats hitta det ämne som binder samman de båda ämnena, säger Jan-Olov Sandberg. Den sammankopplande molekylen har varit svår att skapa, den ska ju lösas upp inne i tumörcellen.

Den här behandlingen riktas mot de kvinnor som har en överproduktion av ett protein på ytan av cancercellen, en cancerform som kallar HER2-positiv. Den kan vara både metastaserad eller inte, ibland är den inflammatorisk eller inte, men behandlingen fungerar bara på de med den ökade produktionen av proteinet.

– Dessa data är viktiga därför att T-DM1 visar bättre effekt jämfört med dagens standardbehandling trastuzumab plus docetaxel men med mindre biverkningar för patienterna som fick T-DM1, säger Jonas Bergh professor i onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Radiumhemmet i Stockholm i pressmeddelandet från Roche.

 

Studien omfattar 137 patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Hälften av patienterna lottades till att få den nya behandlingen T-DM1 och de andra fick standardbehandlingen Herceptin i kombination med docetaxel. Ingen av patienterna i studien hade behandlats med cytostatika mot sin spridda bröstcancer tidigare. Studiens huvudsyfte var att mäta progressionsfri överlevnad och säkerhet. Patienter som lottades till att få
standardbehandlingen Herceptin och docetaxel kunde behandlades med T-DM1 om sjukdomen försämrades .Tiden innan tumören återkom förlängdes med 41 procent vilket motsvarar 14, 2 månader jämfört med 9, 2 månader.
Samtidigt minskade andelen vanliga och svåra biverkningar med nästan hälften jämfört med kontrollgruppen som fick dagens standardbehandling, 46,4 procent jämfört med 89,4 procent

Her2-positiv cancer är en ovanligt snabb och aggressiv form av bröstcancer och tidigare var det här en grupp av patienter med stor risk att inte överleva året efter diagnos.

- Vi har sett patienter med spridd bröstcancer
som lever fortfarande efter tio år med den här behandlingen. De är inte botade från sin cancer, men det är en tydlig minskad risk att dö i förtid,säger Jan-Olov Sandberg, som också docent i cellbiologi.

Läkemedlet ges i dropp, var tredje vecka.

Dessa data presenterades för första gången vid den europeiska cancerkongressen EMCC i Stockholm i september.

 

Artikel skriven av Hanna Brodda 2011-09-28
Hanna Broddas bild

Kommentera artikeln

Kommentar av anonym

Skrivet 1/10

Kan detta gälla även andra

anonyms bild

Kan detta gälla även andra cancerformer också?

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons