tdm1brostcancerRoche250

Längre liv och färre biverkningar för kvinnor med spridd HER2-positiv bröstcancer.

Det visade forskningsresultat som presenterades vid cancerkongressen i Stockholm.

Det nya läkemedlet är en blandning av det sedan länge godkända Herceptin och ett celldödande cytostatikum. Cytostatikan är långt mer potent än andra liknande mediciner, så starkt att det faktiskt på 70-talet ansågs för giftigt att använda på människor. I den här kombinationen kan den förlänga livet.

- Det här är en helt ny typ av läkemedel, som verkligen är målsökande, säger Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef på Roche till Dina mediciner.

Standardbehandlingen idag vid både tidig och spridd HER2-positiv bröstcancer är att ge cytostatika i kombination med Herceptin och eventuellt kirurgi.  Det nya läkemedlet trastuzumab emtansin, även kallat T-DM1, är ett antikroppskonjugat där antikroppen Herceptin är bundet till cytostatikumet DM1. När T-DM1 kommer in i kroppen kan det söka upp tumören, lösas upp och attackera cancercellerna innifrån. 

- Tanken är inte ny, men man har inte haft den molekylärbiologiska möjligheten att genomföra den. Det unika nu är att vi har lyckats hitta det ämne som binder samman de båda ämnena, säger Jan-Olov Sandberg. Den sammankopplande molekylen har varit svår att skapa, den ska ju lösas upp inne i tumörcellen.

Den här behandlingen riktas mot de kvinnor som har en överproduktion av ett protein på ytan av cancercellen, en cancerform som kallar HER2-positiv. Den kan vara både metastaserad eller inte, ibland är den inflammatorisk eller inte, men behandlingen fungerar bara på de med den ökade produktionen av proteinet.


– Dessa data är viktiga därför att T-DM1 visar bättre effekt jämfört med dagens standardbehandling trastuzumab plus docetaxel men med mindre biverkningar för patienterna som fick T-DM1, säger Jonas Bergh professor i onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Radiumhemmet i Stockholm i pressmeddelandet från Roche.

 

Studien omfattar 137 patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Hälften av patienterna lottades till att få den nya behandlingen T-DM1 och de andra fick standardbehandlingen Herceptin i kombination med docetaxel. Ingen av patienterna i studien hade behandlats med cytostatika mot sin spridda bröstcancer tidigare. Studiens huvudsyfte var att mäta progressionsfri överlevnad och säkerhet. Patienter som lottades till att få standardbehandlingen Herceptin och docetaxel kunde behandlades med T-DM1 om sjukdomen försämrades .Tiden innan tumören återkom förlängdes med 41 procent vilket motsvarar 14, 2 månader jämfört med 9, 2 månader. Samtidigt minskade andelen vanliga och svåra biverkningar med nästan hälften jämfört med kontrollgruppen som fick dagens standardbehandling, 46,4 procent jämfört med 89,4 procent

Her2-positiv cancer är en ovanligt snabb och aggressiv form av bröstcancer och tidigare var det här en grupp av patienter med stor risk att inte överleva året efter diagnos.

- Vi har sett patienter med spridd bröstcancer som lever fortfarande efter tio år med den här behandlingen. De är inte botade från sin cancer, men det är en tydlig minskad risk att dö i förtid,säger Jan-Olov Sandberg, som också docent i cellbiologi.

Läkemedlet ges i dropp, var tredje vecka.

Dessa data presenterades för första gången vid den europeiska cancerkongressen EMCC i Stockholm i september.

 

Av Hanna Brodda
27 september, 2011

1 kommentarer

  • Av anonym 1 oktober, 2011

    Kan detta gälla även andra
    Kan detta gälla även andra cancerformer också?

Comments are closed.