nicorette_spicemint250

Har du försökt sluta utan att lyckas är det kanske dags att ta till något av de hjälpmedel som finns. Mental träning, gruppdynamik, nikotinersättning eller läkemedel som minskar både sug och abstinens.

Vad passar dig?

Receptbelagt läkemedel för rökavvänjning. Champix ska vara ett hjälpmedel som minskar besvären av abstinens och göra det mindre lockade att röka.

 

Gör så här: Innan du börjar behandlingen med Champix rekommenderas att du bestämmer en dag när du ska sluta röka. Till exempel under den andra behandlingsveckan, mellan dag 8 och dag 14, när du inte längre ska tända en cigarett. Skriv ner detta datum på förpackningen.
I studier har bäst resultat visats bland de som tagit rätt dos och fullföljt hela behandlingstiden.

Utvecklarna av läkemedlet har insett betydelsen av pepp och motivation. Här hittar du deras hjälpsamma sajt: Liferewards

Av redaktionen
24 januari, 2012