Uppdaterad: 2011-01-28

Kommentera

Så behandlas Huntingtons sjukdom

Fakta om Sertralin / Zoloft

Används för att behandla människor som mår dåligt av olika orsaker. Vid depression, ångest och torgskräck.

Varning för: Ökad känslighet för solen. Kan ge leverskador och tinnitus,...

3.157895
Ditt betyg: Inget Medel: 3.2 (38 röster)

Huntington är en livslång sjukdom och än så länge finns inget botemedel. Behandling som ges kan motverka symptomen och göra livet mer livsbart för den drabbade och dess anhöriga.

Den som får veta att den har eller kommer att utveckla Huntingtons sjukdom har rätt till massor av hjälp och insatser från samhället.

Det finns specialister över hela landet som kan allt om de åtgärder och behandlingar som finns att tillgå, och finns inte det kan specialistklinikerna stödja det vårdteam du har närmast. Här hittar du Socialstyrelsens sammanställning av alla huntingtonspecialister.

Ett lämpligt vårdteam, enligt Socialstyrelsen, bör bestå av klinisk genetiker, neurolog, psykiater, psykolog, kurator, arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast, logoped, tandläkare och tandhygienist.

Den medicinska behandlingen anpassas efter personen och hur sjukdomen utvecklas. Det här bygger på socialstyrelsens rekommendationer.

Behandling av huntington:

 • Antidepressiv behandling. Nedstämdhet, ångest och oro kan
  behandlas med antidepressiva mediciner av den typ som förstärker serotoninets effekter, så kallade SSRI-preparat, till exempel Sertralin. Man kan prova några olika sorter, med lite olika verkningsmekanismer. Behandlingen kan också göra att viktminskningen motverkas och att sömnen blir lugnare och
  av bättre kvalitet.

I regel kan serotoninförstärkande läkemedel också
ha god effekt på de personlighetsförändringar som yttrar sig i
aggressivitet och irritabilitet. Apati och initiativtröghet måste
däremot behandlas med stimulans och aktivering, eftersom läkemedel inte
har någon stor effekt.

 • Antipsykosläkemedel. De här medicinerna, exempelvis Risperdal, verkar genom att blockera
  vissa mottagare för signalämnet dopamin på hjärnans
  nervceller. Även i små doser lugnar neuroleptikan, som det också kallas, de ofrivilliga rörelserna som ofta är ett första symptom på huntington.  Neuroleptika kan också ha en dämpande effekt vid irritabilitet
  och aggressiva utbrott, liksom vid psykotiska symtom. I låg dos kan det
  hjälpa mot den oro man kan känna för sin sjukdom, förbättra insomningen
  samt även ha effekt vid nedstämdhet. För hög dos är inte bra eftersom det kan ge en trötthet och apati.
 • Kropp och själ. Olika typer av terapi för att hantera och lära sig att leva med sin situation är viktig, liksom yttre kognitiv stimulans och rörelse av hela kroppen.
 • Mycket forskning pågår för att få fram läkemedel som kan senarelägga sjukdomsdebuten och bromsa sjukdomsutvecklingen, och långt framskridna läkemedelsstudier pågår. En medicin som heter Huntexil har visat lovande resultat vid långt gången sjukdom och kan bli godkänd för försäljning inom ett par år. Huntexil bygger på nobelpristagaren Arvid Carlssons upptäckt.

Om huntington sjukdom:

Ungefär 1000 människor i Sverige har huntington. Det är en nervsjukdom som bryter ner hjärnans nervceller som producerar viktiga signaler till bland annat hur frisättningen av dopamin ska ske. Huntingtons sjukdom kan göra att det både blir för mycket- och för lite- dopamin. För lite gör en långsam, tankeverksamheten går ner och symptom som liknar parkinson komma. För mycket dopamin ger bland annat för mycket och ofrivilliga rörelser, det som gör att huntingtons sjukdom har kallats danssjukan.

De skadade områdena breder ut sig efter hand och leder sakta till att tankeförmågan och kroppens funktioner gradvis försämras. 

- Det är inte otänkbart att omgivningsfaktorer kan spela in för den här utvecklingen, som till exempel läkemedelsbehandling. Vad vi ser nu i forskningen är att det kan gå att stoppa och förändra den här negativa utvecklingen, sa nobelpristagaren Arvid Carlsson, som just nu är med att ta fram ett av de först läkemedlen mot huntington, det så kallade Huntexil, som väntas lanseras under 2011-12, vid en träff som anordnades av närverket för Huntingtons sjukdom.

Det är idag inte ovanligt att man kan leva  20-25 år efter de första symptomen.

Typiska symptom för Huntingtons sjukdom:

 • Det vanliga är att sjukdomen uppträder i 30 till 50-års åldern, men en ovanlig sort kan starta redan före 20-års ålder, så kallad juvenil huntington.
 • Svårigheter att kontrollera musklerna och ryckningar. Det kan börja som små ryckningar i ansiktet som efter hand blir mycket svåra i hela kroppen och påverkar förmågan att gå och hålla balansen.
 • Personligheten förändras. Aggressivitet, minskad impulskontroll
  Initiativförmågan försämras, liksom flexibiliteten och förmågan att planera framåt.
 • Förmågan att uppfatta och tolka verkligheten försämras.
 • Förändringarna i hjärnan påverkar också rösten, talet, andningen och förmågan att svälja, vilket kan leda till farliga situationer.
 • För barn är första tecknen ofta stelhet, skakningar, kraftiga muskelsammandragningar och att barnet får svårt att klara skolarbetet.

 

Så här testas huntingtons:

Tester görs hos specialistläkare.
Diagnosen ställs genom en neurologisk undersökning med ledning av de
karaktäristiska symtomen. Den bekräftas sedan med DNA-analys.
Huntingtons sjukdom diagnostiseras vanligtvis i vuxen ålder, ofta flera
år efter att de första symtomen gett sig till känna. Det vanligaste
motivet för att testa sig är att ta reda på om man själv löper risk att
utveckla sjukdomen, familjeplanering och ens egna barns skull.

Hälften ärver:

Ärftligheten är femtio procent. Det vill säga hälften av alla barn till en förälder med huntington ärver genen. Det barn som inte får sjukdomen för heller inte genen vidare. 

Läs mer:

Här hittar du Socialstyrelsens sammanställning av alla specialister i Sverige. Skrolla ned på deras sida, så får du hjälp.

Nätverket för Huntington ordnar medlemsträffar, följer med i forkningen och ger gemenskap för anhöriga och människor med denna mycket svåra sjukdom.

Artikel skriven av Dina mediciner 2011-01-26
Dina mediciners bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons