Uppdaterad: 2012-02-13

Kommentera

Självskadande unga får hemhjälp

Bild

När det gäller unga som skadar sig själva bör man vara försiktig med medicinering, menar Lars-Gunnar Eriksson. Läkemedel som ibland ändå används är bland annat Concerta, Lamotrigin, Strattera och Flouxetin.

Fakta om Concerta

Används för att behandla ADHD, ADD och uppmärksamhetstörning.

Varning för: Gravida och ammande bör inte behandla med Concerta. Kan vara...

3.78261
Ditt betyg: Inget Medel: 3.8 (46 röster)

Fakta om Strattera

Medel som används vid ADHD.

Varning för: Strattera är inte nyttigt för patienter med allvarliga hjärtfel,...

3
Ditt betyg: Inget Medel: 3 (6 röster)

Fakta om Lamotrigin

Antiepileptika som används vid epilepsi samt mot bipolär sjukdom.

Varning för: Personer med bipolär sjukdomar kan ha tankar på att skada sig...

4.25
Ditt betyg: Inget Medel: 4.3 (4 röster)

Ett barn i familjen mår dåligt och skadar sig själv när ingen ser. Vad gör man? I Uppsala arbetar mobila team med att stötta familjer som drabbats på hemmaplan. "Flexibilitet i arbetsupplägget har många fördelar som alla inblandade tjänar på, inte minst familjerna", säger teamchefen Lars-Gunnar Eriksson. 

 Ett barn eller en tonåring som skadar sig själv kan vara förödande för hela familjen. Som förälder kan man känna sig maktlös och som ungdom kan det vara svårt att prata med någon vuxen om varför man mår dåligt.

Tyvärr är traditionella behandlingar för att hjälpa dessa ungdomar och familjer inte alltid tillräckliga. Det menar Socialpsykiatriska behandlingsteamet vid Akademiska sjukhuset.


Uppsala har de satsat på ett mobilt team som ska kunna stötta familjer som genomgår en allvarlig kris i hemmet i stället.


– Ett ungdomsproblem kan vara ett resultat av dysfunktionella relationer i familjen. Självskadebeteendet kan ses som ett sätt att hantera och reglera starka känslor och kan betraktas som en svårighet eller oförmåga att uttrycka sig på ett mer ändamålsenligt och funktionellet sätt. Att då placera utanför familjen många gånger långt hemifrån och där man blir berövad sitt kontext är endast en temporär lösning och ett ensidigt sätt att tänka och se på problem och psykisk ohälsa, säger Lars-Gunnar Eriksson och utvecklar:

– Om ungdomen kanske får nya perspektiv och kunskaper och hjälp på ett behandlingshem och sedan kommer tillbaka till den vanliga miljön som inte har fått någon nya insikter eller hjälp så är utsikterna inte så goda att det ska gå bra. Risken är att personen då upprepar gamla beteenden då situationer i miljön stimulerar till det. Då är man kanske tillbaka på ruta ett som föranledde själva placeringen.

Erfarenheter både i Sverige och utomlands visar enligt Lars-Gunnar Eriksson att behandling i hemmiljö ger bättre resultat långsiktigt än om ungdomarna skulle placerats på institution.
Teamet stöttar varje år mellan 40-50 familjer. Två personer arbetar med en familj under tre månaders tid. Behandlingen vänder sig till tonåringen med självskadebeteende men också till föräldrarna.

– Det är viktigt att föräldrarna är med då vi ser ungdomens ”uppvisade” problem som ett uttryck för ett familjeproblem. Vi behandlar och vänder oss till hela familjen utifrån tanken om att de alla behöver hjälp att hantera den kris dom befinner i när det förekommer problem av den här arten. Alla behöver hjälp att hantera det svåra för att kunna hjälpa varandra och att komma vidare, säger Lars-Gunnar Eriksson.

Teamet arbetar efter en egen metod, IKB, som står för intensiv kontextuell behandling av självskada. Målet med behandlingen är att konkurrera ut självskadebeteende med andra beteenden men också att förbättra relationerna och kommunikationsförmågan i familjen.

– Vi arbetar tätt med övriga aktörer som skola, Bup, Socialtjänst och så vidare. Det speciella är att vi har ett individ, familj och kontextuellt perspektiv där utgångspunkten och tanken är att varje människa har unika och individuella behov och är beroende av sin familj och påverkas av det kontextuella sammanhang den befinner sig i och har befunnit sig i fram tills nu.

Om ungdomarna använder läkemedel beror enligt Lars-Gunnar Eriksson på om de är remitterade från socialtjänsten eller om de kommer via Bup.

– När det är socialtjänstärenden så har de inte några mediciner och när det är från Bup så har de oftast blivit insatta på antideprissiva läkemedel. Ungdomarna kan också ha fått stämningsreglerande läkemedel och dessutom kan några patienter vara under utredning för ADHD eller ha diagnos och läkemedel för det, det vill säga centralstimulantia, typ concerta eller liknade, säger Lars-Gunnar Eriksson.

Andra exempel på läkemedel som används är Lamotrigin (stämningstabiliserande vid bipolär problematik), Strattera (vid ADHD) samt T. Flouxetin (depression). 

Ofta trappar man ned på läkemedel under behandlingen gång.

– När vi kommer längre in i behandlingens fas så brukar det lugna sig vad gäller symtom och när stabilitet råder så brukar behovet av läkemedel minska betydligt och därefter helt sättas ut.

– Det är viktigt att påpeka att det inte förekommer så mycket läkemedel då det är unga människor som är stadda i utveckling och man bör vara försiktig med att börja för tidigt. 

 

Satsningen görs i samarbete med Bup och Socialtjänsten och finansieras av landstingen och kommunerna i Uppsala län.

 

Artikel skriven av Mikaela Åkerman 2011-11-13
Mikaela Åkermans bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons