Uppdaterad: 2011-10-20

16 kommentarer

Symtom på kroniskt trötthetssyndrom

För att diagnosticeras med ME-syndrom, eller kroniskt trötthetssyndrom, måste man uppfylla ett antal kriterier. Dessutom måste man ha haft symptomen under en längre tid.

De kriterier som används för att fastställa om någon lider av ME/kroniskt trötthetssyndrom kan förkortas som följande:

1. Utmattning. Personen upplever en oförklarlig, ihållande eller ständigt återkommande utmattning som både är fysisk och mental och som nedsätter aktivitetsnivån avsevärt.

2. Sjukdomskänsla. Man känner sig fysiskt och mentalt uttröttad, även efter minsta ansträngning. Övriga symptom tenderar också att förvärras vid fysisk aktivitet.

3. Sömnstörning. Den sjuke känner sig inte utvilad efter sömn. Störningar i antalet sömntimmar och störningar i dygnsrytmen.

4. Smärta. Smärta kan upplevas i muskler och/eller leder. Huvudvärk av en ny, svår typ är vanligt.

5. Neurologiska/kognitiva manifestationer (minst två symptom måste uppfyllas)

Förvirring

Koncentrationssvårigheter

Försämrat korttidsminne

Desorientering

Svårigheter att bearbeta information

Tappar ord

Överkänslighet mot ljud och ljus

6. Minst ett symptom från två av följande kategorier

a) Autonoma manifestationer

 • Yrsel när man reser sig
 • Hjärtklappning när man reser sig
 • Fördröjt lägesrelaterat lågt blodtryck
 • Svimmningskänsla
 • Illamående
 • Matsmältningsbesvär
 • Urinträngningar och nervös blåsa
 • Hjärtklappning
 • Andnöd efter ansträngning
 • Extrem blekhet

 

b) Neuroendokrina manifestationer

 • Onormal och dagligt fluktuerande kroppstemperatur
 • Perioder av svettning
 • Återkommande feberkänsla
 • Kalla fötter och händer
 • Intolerans mot hetta och kyla
 • Uttalad viktförändring
 • Symptomen blir svårare under stress

 

c) Immunologiska manifestationer

 • Ömma lymfkörtlar
 • Återkommande halsont
 • Återkommande influensaliknande symptom
 • Generell sjukdomskänsla
 • Ny överkänslighet mot mat, medicin och/eller kemikalier

 

7. Sjukdomen ska ha varat i mer än sex månader.

För barn är tre månader lämpligt.

Källa: REM, riksförbundet för ME/CFS-patienter.

Artikel skriven av Mikaela Åkerman 2011-10-17
Mikaela Åkermans bild

Kommentera artikeln

Kommentar av anonym

Skrivet 16/8

kroniskt trötthetssyndrom

anonyms bild

Hej. Till alla er med dessa fysiska problem. Kolla Ascension symptoms så får ni svar på vad det är ni kämpar med. Ascension symptoms. Kram Petra.

Kommentar av Hannibal

Skrivet 12/2

ascensions syndrom

Hannibal s bild

VET du vad det är -hysteriskt religiös ung.

Kommentar av anonym

Skrivet 16/8

Detta är något

anonyms bild

Detta är något hundratusentals människor upplever nu på Jorden. Kolla Ascension symptoms. Kram Petra.

Kommentar av HannaJo

Skrivet 1/1

Till artikelförfattare och ansvariga

HannaJos bild

Ett önskemål om kommande artikel.

I Sverige är kunskapen och förståelsen kring ME/CFS alarmerande låg. Därtill finns en sedan länge utbredd ovilja att avsätta forskningsmedel på denna patientgrupp, till skillnad från flera andra länder. Svenska läkare följer dessvärre inte upp den omfattande internationella ME/CFS-forskningen vilket skapar en diskriminerande och lågprioriterad vårdsituation.

Att intervjua t ex Jonas Bergquist, forskare och professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet, är att göra en insats. Han är en av dom få svenskar som har forskat på patientgruppen, där man i en studie undersökte ryggmärgsvätskan (likvor) hos ME/CFS-sjuka. (Artikel återfinns i Plos One.)

Resultaten visade att proteinmönstret i likvor hos ME/CFS-drabbade markant skiljer sig från det hos friska individer och patienter som lider av trötthet efter en Borreliainfektion. Ungefär 700 av de sammanlagt knappt 3000 testade proteinerna var unika för patienter med ME/CFS. Ett tillstånd som kännetecknas av bestående inflammation i hjärnan, samt att vissa reparationssystem tycks nedreglerade, bl a avseende återväxt av skadade nervcellsutlöpare.

Som testmetod är undersökningen för komplex för att kunna användas i vårdsammanhang. Bergquist med forskarteam skall därför ha jobbat vidare med diagnosmetoden, denna gång med föresatsen om att försöka fånga upp ME/CFS-patienter även vid test av endast ett 20-tal olika proteiner.

Jag undrar (och säkerligen andra ME/CFS-sjuka samt berörda med mig) hur det har gått? Hur långt har forskarteamet kommit sedan föregående studie? Förutsätter metoden (fortfarande) ryggmärgsprov? Anses diagnostestet vara dyrt, trots ev förenkling? Kan kostnaden i s f utgöra ett hinder vid läkarkontakt/undersökning, ex vis p g a budgetrestriktioner eller bristande ME/CFS-kunskap? Vad tror Bergquist, utifrån egen forskning och kunnande, om den framtida vårdsituationen för ME/CFS-patienter?

Än idag saknar många kännedom om sjukdomen eller sammanblandar den med andra. Områdesfältet (ME/CFS) är därför av stort informationsvärde, inte bara för den drabbade utan även för omgivningen. Information i artikelform kan ge allmänheten en chans till ökad förståelse. (Och jag riktar ett tack till Er för dom artiklar Ni redan har publicerat !)

Inom (det större) biomarkör-området bidrar Bergquist med en viktig del som förhoppningsvis också kan resultera i ett diagnostest, anpassat för vården. Frågan är hur denna process löper samt i vilket skede dom befinner sig nu?

Kommentar av Svenne

Skrivet 1/8

Bra mat ger bra tarm

Svennes bild

Mitt bajs är nu i balans eftersom jag inte längre lider av analsmärtor.

Kommentar av hasse

Skrivet 9/11

Fel fett

hasses bild

Analsmärtor! Sluta med vegetabiliskt margarin och använd smör istället (måttligt). Fel fett skapar problem med tarmen, blödningar etc.
MEN
experter säger att "dåligt kolestrol" är inte bra i kroppen vilket man kanske kan visst få av just animaliskt fett. Jag fick toppvärden vid test av mitt blodfettest hos hälsocentralen när jag hade använt margarinet BECEL pro en tid (dessutom stopp i avloppet ibland). För mycket ger analproblem. I väntan på nya rön växlar jag mellan dessa.
Man kan förstå att läkarbristen ökar när människor äter så fel och så mycket.

Kommentar av hasse

Skrivet 10/12

D-vitamin

hasses bild

D-vitamin är i ropet. Det har det inte alltid varit.
Jag gick in på hälsokost och ville köpa D-vitamin för några år sedan men jag fick nästan utskällning för detta. Hon hävdade att det fick man minnsan tillräckligt i solen.
Jag köpte sedan D-vitamin i en annan affär.

Kommentar av Olga

Skrivet 25/6

Det är INTE D- vitamin_ det

Olgas bild

Det är INTE D- vitamin_ det ÄR D-3,/KOLIKALSIFEROL/ av grupp vit. D På apoteket- de HAR INTE INFORMATION.

Kommentar av Joan E. Nielsen

Skrivet 23/10

Kronisk Træthedssyndrom/ME

Joan E. Nielsens bild

Jeg er diagnostiseret med Post viralt træthedssyndrom G.93.3 i Danmark, 1999 - Dette troede jeg på i ti år, mine teste viste EBV, CMV og nogle herpesvirus,der blev taget en Borrelia test dengang, men den var negativ og diagnosen blev stillet.

Siden blev jeg mer syg, hjerteproblemer, kom i operation, men blev dårligere - da sendte vi noget blod til udlandet, til bedre laburatorier og da svarene kom fik vi et chock, der blev fundet flere kroniske infektioner, Borrelia, Lunge Clamydia of flere andre fra flåter og dyr, var jeg smittet med.

Vær opmærksom på at mange andre end mig, verden over har opdaget at testene ikke dur, at de også har kroniske infektioner, Borreliose/Lyme disease og dette ikke er blevet opdaget og derfor er vi blevet givet fejlagtig diagnose.

Undersøg det nærmmere, se under Lyme disease, mere en 90 %, ifølge læger der nu er gået ind i Lyme problemtaikken finder at ME/CFS patienter har sådanne alvorlige infektioner.

Måske dette kan forklare hvorfor cancer medicin virker, det slår sådanne microber ihjel :-/

Take care, vi er ikke blevet ordentligt undersøgt, vores/jeres, ja testen de bruger viser falsk negativ, selvom vi/du kan have kronisk infektion alligevel, lær om Lyme disease/Borreliose og du vil opdage at det er nøjagtigt identisk med det der kades ME hos jer og ME/CFS her i Danmark :-(

Kommentar av anonym

Skrivet 16/8

kroniskt trötthetssyndrom

anonyms bild

Hej. Kolla upp Ascension symptoms så får du svar på vad det är du lider av. Hundra tusentals människor i hela världen upplever samma sak. Läkarna står maktlösa eftersom de ej tror på det. Ascension symptoms. Kram Petra.

Diskutera

CAPTCHA
Denna fråga är till för att se om du är en människa.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-10-05

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2018-09-05

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.
Uppdaterad: 2018-02-20

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

1 kommentar

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Annons