Fick just hem en förfrågan om jag ville delta i den nationella bröstcancer-studien Karma från Karolinska Institutet. Lite beklämmande att de måste ha en hel broschyr som intygar hur snabbt, lätt och viktigt det är att jag är med. Det fattar jag väl!

Fick just hem en förfrågan om jag ville delta i den nationella bröstcancer-studien Karma från Karolinska Institutet. Lite beklämmande att de måste ha en hel broschyr som intygar hur snabbt, lätt och viktigt det är att jag är med. Det fattar jag väl!
Jag blir förbannad när jag tänker på att det finns de som tänker att de inte skulle ha tid eller lust eller ork att vara med. För deras skull hoppas jag att de inte får tillfälle att ångra att de inte gjort allt för att forskningen skulle kommit längre än den redan gjort. Att forskningen kanske räddar deras eller någon nära käras liv.

Jag ska inte skälla mer, de som inte vill vara med har säkert ett rent helvete och kan inte lastas för att de tackar nej till en studie. Desto viktigare att vi andra är med.

I studien hoppas forskarna Per Hall och Ann Sundbom få med 100 000 kvinnor och sedan kunna följa dem under lång tid i deras liv.

Jag tog en kopp kaffe och gjorde testet på en knapp halvtimme som utlovat. De ville veta hur mycket kött, grönsaker och p-piller jag stoppat i mig hittills. De ville också veta hur nöjd eller frustrerad jag varit och om jag tycker synd om mig själv. Skönt då att kunna säga att jag aldrig tycker att jag haft otur, alltid tvärtom. Frågor om stress känns inte lika cancersäkert. Jag är ofta stressad och känner ibland oro för saker.

Ska bli spännande att höra vad de kommer fram. Hur allvarlig är graden av stress om man samtidigt känner sig lycklig och förstådd av sin omgivning? Hur mycket står känslorna överhuvudtaget i relation till risken för att svulsten ska börja växa i bröstet?

Om det nu är en viktig korrelation, blir nästa fråga forskarnas stora utmaning.
Hur kan samhället hjälpa en orolig, olycklig och missförstådd människa som äter kött sju dagar i veckan att upphöra med sitt cancerfrämjande beteende.

Läs gärna mer:
www.karmastudien.se

Av Hanna Brodda
23 oktober, 2012
Annons

4 kommentarer

 • Av Annika 19 mars, 2013

  Självklart
  ska jag vara med, ska just nu sätta mig och fylla i enkäten. Har öppnat ett själsligt SPA 1/1 2013, så jag tror mycket på att själen och kroppen hör ihop.

 • Av Hanna Brodda 25 oktober, 2012

  Jag håller med!
  Det fanns inga frågor kring miljön och exponeringen för kemikalier, som hårfärgningsvanor eller val av frukt, ekologiskt eller ej. Hoppas det kommer in någonstans på vägen, annars missar de en viktig komponent.
  Jag håller med Kvinna 40 år, miljömissen är allvarlig, det har du helt rätt i.

 • Av Anonym 24 oktober, 2012

  Kvinna 40 år
  Jag är rätt förbannad jag med, Brodda… Karmastudien missar ett väsentligt område; påverkan från miljögifter, tungmetaller och eventuell strålning samt dess förmåga att skada celler, kanske framför allt mitokondrie-DNA (med den 16 gånger högre mutationskänsligheten för radioaktiv strålning än värdcellen t ex). Ang det senare, kärnkraftsverk kan potentiellt haverera och studien skulle då ha möjlighet att kunna upptäcka och följa en eventuell påverkan i bröstceller på molekylärnivå, över tid. Uppföljande studier efter Tjernobylkatastrofen var klandervärt försumbara och intresset vid tidpunkten lika så. Kunskapen om mitokondriernas koppling till hälsa var år 1986 närmast obefintlig men idag ser det annorlunda ut.

  Vi som samhälle går miste om ett stort och angeläget forskningsområde när studien helt utelämnar ovanstående uppräknade faktorer som mycket väl kan vara av en viktig ”nyckel” bland flera. Vi vet fortfarande för lite om den cancerogena risken i relation till miljögifter (de som förmodas vara könshormonförändrande t ex) och det gäller även andra toxiska ämnen vilka kroppen kontinuerligt belastas med.

  Som redan nämnts kan även mitokondriefunktionen störas (utsättas för skadliga förändringar) vilka är att beakta utifrån halt, exponering, toxin-typ och ”-mix” samt inte minst predisponibel känslighet. En mitokondriedysfunktion innebär i sig en onormalt hög friradikal-utveckling samt kroniskt förhöjd oxidativ stress i cellerna vilket anses vara en starkt bidragande orsak till ett flertal sjukdomar.

  Mitokondrier finns i multipel uppsättning i varje cell. De har en reglerande, livsavgörande funktion för bl a cellkvalitet (liv och död t ex) som kroppen, hormonella system inkluderat, är helt beroende av. En okontrollerad friradikal-bildning skadar celler, vilka med tiden uppvisar allt större funktionsförsämringar/-mutationer.

  Pre-/cancerogena cellförändringar kan med största sannolikhet uppkomma även till följd av toxinbelastning över tid. Varför forskarna utelämnar ett idag så angeläget område i studien går bortom min förståelse!

  Jag instämmer med läkare Ingrid Eckerman som i nedanstående länk ifrågasätter varför Karmastudien inte beaktar miljögifters potentiella risk för bröstcancer-utveckling.

  Länk: [ http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=435:karmastudien-om-broestcancer-oekar-miljoegifterna&catid=13:laekemedel-haelsa-och-miljoe&Itemid=50 ].

 • Av Anonym 24 oktober, 2012

  Jaaa, vad bra
  Fler kvinnfolk i vetenskapliga studier. Fler kvinnoår i livet och fler kvinnor på jorden. Viktig forskning som ger resultat. Tack för att du påminner oss.

Comments are closed.