surprised

...
Eftersom jag inte tål
Levaxinet T4 så skulle jag
vilja PROVA Liothyronin T3

Med biverkningar:

Feber och påverkan på lever
och blodkroppar kan förekomma
i sällsynta fall.
Vid för snabb dosökning eller
för hög dos kan t ex hjärtklappning,
diarré, huvudvärk, darrningar eller
nervositet uppträda.

Men det får jag inte :-(

För tre år sedan så ÖVERTALADE
dom mig att jag verkligen behövde
Citalopram

Med följande biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):
• sömnsvårigheter, dåsighet
• muntorrhet, illamående

...
Eftersom jag inte tål
Levaxinet T4 så skulle jag
vilja PROVA Liothyronin T3

Med biverkningar:

Feber och påverkan på lever
och blodkroppar kan förekomma
i sällsynta fall.
Vid för snabb dosökning eller
för hög dos kan t ex hjärtklappning,
diarré, huvudvärk, darrningar eller
nervositet uppträda.

Men det får jag inte :-(

För tre år sedan så ÖVERTALADE
dom mig att jag verkligen behövde
Citalopram

Med följande biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):
• sömnsvårigheter, dåsighet
• muntorrhet, illamående
• ökad svettning

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter, men fler än 1 av 100 patienter):
• ändringar i hjärtrytm
• upprördhet, nervositet, oro
• koncentrationssvårigheter, nedsatt uppmärksamhet, förvirring, onormala drömmar, avtrubbade känslor
• yrsel, huvudvärk
• darrningar, onormala känselförnimmelser i huden (myrkrypningar)
• synstörningar, ringningar i öronen, rinnande näsa
• kräkningar, förstoppning, diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, ökad salivavsöndring, gasbesvär
• aptitlöshet, viktminskning, anorexi
• klåda
• muskelsmärta, ledsmärta
• ejakulationsstörningar, impotens, minskad sexuell lust, onormal orgasm hos kvinnor
• oregelbunden menstruation
• svaghetskänsla, gäspningar, trötthet

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter, men fler än 1 av 1000 patienter):
• ökad aptit, viktökning
• långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm, svimning
• aggressivitet, upprymdhet, personlighetsförändringar, hallucinationer, upphetsning som ger upphov till ovanligt beteende • vidgade pupiller
• hosta, andfåddhet eller andnöd
• ljuskänslighet i huden, utslag, nässelfeber, röda prickar i huden, håravfall
• oförmåga att få orgasm
• svårigheter att kissa
• riklig menstruationsblödning
• svullnad beroende på för mycket vätska i kroppen

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter, men fler än 1 av 10 000 patienter):
• låga natriumkoncentrationer i blodet som kan orsaka trötthet och förvirring
• muskelryckningar, okontrollerade kroppsrörelser och andra störningar av rörelsemönstret
• krampanfall
• smakförändringar
• blödningar
• gulsot
• feber

Biverkningar som förekommer med okänd frekvens:
• svaghetskänsla eller omtöckning när man reser sig upp
• minskat antal blodplättar som ökar risken för blödningar och blåmärken, blåmärken, näsblod, mag- tarmblödning inklusive blödning från ändtarmen, vaginalblödning
• allergiska reaktioner, allvarlig allergisk reaktion med svullnad av ansiktet eller halsen
• överproduktion av ett hormon som orsakar ansamling av vätska i kroppen vilket leder till svaghet, trötthet eller förvirring • låga nivåer av kalium i blodet som kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm
• panikattacker, rastlöshet eller svårigheter att sitta stilla
• tandgnissling (i sömnen)
• störningar i rörelsemönstret
• serotonergt syndrom (hög feber, muskelryckningar, förvirring och oro)
• problem med synen
• ovanlig eller mycket snabb hjärtrytm eller bröstsmärtor
• långvarig och smärtsam erektion
• onormal utsöndring av mjölk från bröstkörtlarna
• ökad risk för benbrott
• onormala resultat av leverfunktionstest

ALLVARLIGT???

Av Anne-Sofie
24 november, 2011
Annons

3 kommentarer

 • Av Anonym 13 december, 2011

  lio…
  Hej. Jag har inte fått någon diagnos men fick av en privatläkare utskrivet liothyronin då alla symtom tyder på hypotyreos. Har nu ätit dem i snart två år och jag mår bättre. Men det tog över ett år innan jag kände effekt. Dock så har symptomkommit smygandes efter ett tag och jag har då ökat dosen och på bara några dagar har jag börjat må bättre igen. Men mina sköldkörtelvärden ger konstiga svar enligt min VC-doktor, lågt tsh och lågt t4. Nu ska även t3 kollas och prolaktin. Jag tar fn en liten dos (enl doktor) på 40 mikrogram per dag.
  Så stå på dig så du får testa. Funkar det inte så är det bara att sluta med dem.
  Lycka till.

 • Av Anne-Sofie 26 november, 2011

  Hej 🙂
  Ja jag HOPPAS verkligen att jag
  iallafall ska få prova LIO.

  Listan på biverkningar kopierade
  jag rakt av från FASS.

  Det jag menade är att Lio som ger
  så FÅ biverkningar borde vara lättare
  att prova på en patient som inte tål
  Levaxin än att skriva ut SSRI utan att
  ens patienten fått en diagnos.

  I mitt fall skrev dom ut Citalopram
  efter 3-4 besök på akuten då jag efter
  39 år utan NÅGON som helst Psykisk
  ohälsa fick Panikångestattacker…

  DÄR!!!!! tycker jag att man FÖRST & FRÄMST
  ska undersöka vad som utlöser detta.
  Efter en daglig kamp på 2.5 år i vården
  upptäckte dom TILL SLUT!!!! att jag har Hashimoto.
  Men endast för att jag VÄGRADE ta diagnosen Utmattningssyndrom.

  Sen så SJÄLVKLART tycker jag att det är
  fantastiskt att det finns SSRI preparat
  för dom som BEHÖVER.

  Kram

 • Av Anonym 25 november, 2011

  Kompletterande behandling
  Hej.
  Jag blev frisk med tillskott av Liothyronin. Började med så lite som 1/8 3 gånger dagligen! Blev bättre på detta lilla!
  En del människor kan ha mycket god hjälp av SSRI preparat en tid, för att klara vardagen och allt som en sjukdom innebär.
  Alla mediciner har biverkningar, din långa lista är en total överdrift. Många vanliga biverkningar uppkommer en liten stund i början, går snabbt över.

  Prova ett litet tillskott av Liothyronin om du får chansen.
  Lycka till!

Comments are closed.